Pensioenfonds SPW geeft deelnemers inzicht in financiële situatie

Corporatiemedewerkers kunnen hun toekomstige financiële situatie bekijken met het online programma Helder Overzicht & Inzicht van pensioenfonds SPW. Naast pensioen kunnen de deelnemers ook inzicht krijgen in andere toekomstige persoonlijke inkomsten en uitgaven. Zo ontstaat een compleet overzicht van het inkomen voor later. Het programma is gratis beschikbaar via Mijn SPW.

Compleet overzicht

Naast het SPW-pensioen maakt het programma elders opgebouwd pensioen en eigen vermogen zoals een lijfrente zichtbaar in de berekening. Ook kan de hoogte van het toekomstige inkomen bij een lagere of hogere pensioenleeftijd worden berekend.

Bij een eventueel tekort biedt Helder Overzicht & Inzicht oplossingsrichtingen zoals extra sparen en beleggen. Het verwachte effect daarvan op het inkomen voor later is direct inzichtelijk. Ook kunnen de te verwachten toekomstige uitgaven op basis van statistieken en onderzoek worden meegenomen in de berekeningen.

Verdere ontwikkeling

SPW verfijnt Helder Overzicht & Inzicht de komende periode. Het is de bedoeling om het programma op termijn uit te breiden met meer functionaliteiten. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om partnergegevens mee te nemen in de berekening om financieel overzicht op gezinsniveau te krijgen.

Meer zien? Bekijk deze video met ervaringsverhalen over Helder Overzicht & Inzicht.

Lees meer over