Onderhandelingen nieuwe CAO van start

Nieuws Nieuws · 13 juni 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn, eerder dan normaal, op maandag 12 juni 2023 gestart. In een constructieve sfeer wisselden Aedes en de vakbonden in deze eerste CAO-ronde hun voorstellen uit voor de CAO Woondiensten 2024 en stelden elkaar daarover vragen. Werkgevers zien veel overeenkomsten in de thema’s die CAO-partijen belangrijk vinden. Op 22 augustus onderhandelen de partijen verder.

Werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben ook uitgebreid de tijd genomen om de achtergrond van hun voorstellen te schetsen. Het aantal voorstellen van iedere partij is beperkt. De belangrijkste thema’s voor werkgevers zijn de loonsverhoging en de instroom en behoud van medewerkers. Ook de bonden richten zich met hun voorstellen op deze thema’s.

Loonsverhoging

Werkgevers hebben in tegenstelling tot voorgaande jaren, tijdens de eerste ronde, een openingsbod op tafel gelegd. Zij stellen voor om de lonen per 1 januari 2024 met 5% te verhogen. In de ogen van werkgevers een passend openingsbod voor de eerste ronde.

Werkgevers zouden graag een deel van de nog overeen te komen loonsverhoging willen inzetten als eindejaarsuitkering. Zij denken dat deze arbeidsvoorwaarde aantrekkingskracht zal hebben op de arbeidsmarkt.

De vakbonden hebben een looneis van ruim 14% neergelegd. Voor hun is koopkrachtbehoud het uitgangspunt. Voor Aedes is, gelet op de betaalbaarheid, marktconform belonen het uitgangspunt.

Kijk ook eens bij

Krapte op de arbeidsmarkt

Aedes stelt voor om in de CAO een vergoeding voor stagiaires op te nemen: zij zijn mogelijke corporatiemedewerkers van de toekomst. Eén van de vakbonden stelt dit ook voor, en zou graag samen met ons willen onderzoeken hoe we het aantal stageplaatsen in de sector kunnen uitbreiden.

Daarnaast wil Aedes samen met de vakbonden onderzoeken of het Individueel Loopbaanontwikkelingsbudget kan worden ingezet voor het (deels) afbetalen van een studieschuld. Voor (nieuwe) medewerkers, met een studieschuld, kan dit een interessante arbeidsvoorwaarde zijn.

Overige voorstellen

Aedes heeft verder onder andere nog voorgesteld statushouders een kans te geven om de corporatiebranche in te stromen en de naam van het Woondiensten Cafetaria Systeem te wijzigen naar Individueel Keuzebudget.

De bonden hebben onder andere nog voorgesteld, het aanpassingsbedrag (artikel 4.4.3 CAO) af te schaffen, het individueel loopbaanontwikkelingsbudget te verhogen, een extra betaalde vrije dag in het voeren en het Generatiepact in de CAO uit te breiden.

Kijk ook eens bij

Volgend overleg

Partijen gaan zich bezinnen op de wederzijdse voorstellen. De tweede onderhandelingsbijeenkomst is op dinsdag 22 augustus. Partijen zullen dan onder andere verder praten over de loonontwikkeling in de sector.

Op de hoogte blijven van de onderhandelingen?

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen. 

Download de voorstellen

De voorstellen voor de nieuwe CAO Woondiensten 2024 van de werkgevers en vakbonden zijn beschikbaar via onderstaande downloads.