Generatiepact Woondiensten

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder hebben sinds 1 januari 2019 de mogelijkheid om minder te gaan werken met behoud van de volledige pensioenopbouw. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor de instroom van jongeren in de branche. Dit is het Generatiepact Woondiensten in een notendop. Het generatiepact maakt onderdeel uit van de CAO Woondiensten en is door CAO-partijen uitgewerkt in een reglement dat is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Het generatiepact loopt tot april 2025. Vanaf 1 januari 2019 kunnen 55-plussers geen extra roostervrije uren meer kopen met hun individueel loopbaanontwikkelingsbudget.

Generatiepact

Door oudere werknemers de mogelijkheid te geven minder te gaan werken, met een tegemoetkoming in het salaris en de pensioenopbouw, ontstaat ruimte om de instroom van jongere werknemers te bevorderen. De uren die vrijkomen worden bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger.

CAO-partijen hebben gekozen voor de standaard 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de werknemer: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. De werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof.

- Na de illustratie gaat de tekst verder -

Door te klikken op de afbeelding, wordt deze vergroot.

Standaard karakter

Het Generatiepact Woondiensten heeft een zogenaamd ‘standaard karakter’. Dit betekent dat er geen afwijking van deze regeling is toegestaan. Hierop hebben CAO-partijen sinds 1 januari 2022 één uitzondering gemaakt. Sinds deze datum mogen corporaties namelijk, in overleg met de Ondernemingsraad, in positieve zin voor de werknemers van de corporatie, een lagere instapleeftijd kiezen. Er geldt wel een fiscale ondergrens: maximaal 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd. Dus niet lager dan 58 jaar.

Ook is nieuw dat corporaties per 1 januari 2022 een ruimere regeling dan 80-90-100 mogen overeenkomen mits over de uren van onbetaald verlof 50% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en er sprake is van 100% pensioenopbouw. 60-80-100 is een voorbeeld van een ruimere regeling die je zou kunnen afspreken. Corporaties zijn niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Deelname

Corporatiemedewerkers die willen deelnemen aan de regeling moeten dit schriftelijk binnen minimaal vier maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum bij hun werkgever aanvragen. De werkgever en werknemer kunnen samen een kortere aanvraagtermijn afspreken.

Meedoen of meepraten?

Bent u P&O-er? Praat mee over het Generatiepact Woondiensten in de community P&O.

Vragen

Werkgevers met vragen over het Generatiepact Woondiensten kunnen contact opnemen met de Werkgeverstelefoon via telefoon 06 537 593 43. Binnenkort publiceren we op Aedes.nl ook nog de geactualiseerde lijst met veel gestelde vragen over het Generatiepact Woondiensten.