Uitspraak Commissie CAO-zaken: budget loopbaanontwikkeling bij arbeidsduurvermindering

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Onlangs heeft de Commissie CAO-zaken een uitspraak gedaan de hoogte van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Wat gebeurt daarmee als een werknemer minder gaat werken?

De Commissie CAO-zaken is tot het oordeel gekomen dat opgebouwd budget door de werkgever naar beneden mag worden bijgesteld als het opgebouwde budget na arbeidsduurvermindering boven het nieuwe (lagere) maximum ligt.

Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking:

Werknemer X werkt 36 uur per week en heeft een opgebouwd budget van 4.500 euro. Per 1 januari 2021 gaat de werknemer 18 uur per week werken. Met ingang van deze datum is het nieuwe maximum voor deze werknemer 2.250 euro geworden (4.500 euro / 36 uur * 18 uur).

Aangezien de hoogte van het budget van werknemer X (4.500 euro) per 1 januari 2021 hoger ligt dan het toegestane nieuwe (lagere) maximum (2.250 euro) mag de werkgever het budget per 1 januari 2021 aanpassen naar 2.250 euro.

Lees ook de volledige uitspraak van de Commissie CAO-zaken.