Overzicht actualiteiten werkgeverszaken

Nieuws Nieuws · 29 april 2022
Experts
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Er is weer een nieuwe actualiteiten werkgeverszaken tot en met april 2022. In deze editie aandacht voor de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook lees je in het actualiteitenoverzicht over de CAO Woondiensten, het skillspaspoort en over het betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus.

Hieronder vind je de meest recente nieuwsbrief (april 2022) met een overzicht van de actualiteiten op het gebied van werkgeverszaken. Daarnaast een overzichtsdocument met alle edities van de nieuwsbrief vanaf mei 2017.