Overzicht actualiteiten werkgeverszaken

Nieuws Nieuws · 21 september 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

We hebben voor jou de verschillende maatregelen voor werkgevers uit de Rijksbegroting 2024 op een rijtje gezet in een nieuwe actualiteiten werkgeverszaken. In de begroting is een beperkt aantal maatregelen aangekondigd waar werkgevers in Nederland mee te maken krijgen. Zo wordt er gewerkt aan vereenvoudiging van de WW, versterking van de arbeidsgerelateerde zorg en het stimuleren van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Ook zet de overheid de volgende stappen in de herziening van het pensioenstelsel en het begeleiden van die transitie.

Hieronder vind je de meest recente nieuwsbrief (september 2023) met een overzicht van verschillende maatregelen voor werkgevers uit de Rijksbegroting 2024. Daarnaast een overzichtsdocument met alle edities van de nieuwsbrief vanaf september 2018.