Corporatiemedewerkers tevreden met hun arbeidsvoorwaarden

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Corporatiemedewerkers zijn tevreden met hun arbeidsvoorwaarden. Dat blijkt uit de arbeidsvoorwaardenscan van Aedes die 3.620 medewerkers (ruim 14 procent van alle medewerkers) in juni 2020 hebben ingevuld. Op deze pagina leest u de belangrijkste uitkomsten van de scan.

Uit de arbeidsvoorwaardenscan blijkt dat ruim 72 procent van de medewerkers is (zeer) tevreden met hun arbeidsvoorwaardenpakket en 19 procent staat neutraal ten opzichte van hun arbeidsvoorwaarden. Er is geen (sterk) verband tussen de leeftijd, de diensttijd, de omvang van de corporatie of het vakgebied waarin men werkt met de mate van tevredenheid met hun arbeidsvoorwaarden.
 
Corporatiemedewerkers vinden hun salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, gevolgd door de flexibele arbeidstijden en onze pensioenregeling. Het minst belangrijk vindt men de toeslag voor het werken buiten normale werktijden, de opzegtermijn en de bereikbaarheidsdiensttoeslag.

Betekenisvol werk

Als belangrijkste motivatie om in de corporatiebranche te werken staat het hebben van betekenisvol werk bovenaan. Dit wordt gevolgd door het afwisselende werk bij corporaties. De mogelijkheid tot een goede balans tussen werk en privé staat op nummer drie.

In de laatste vraag van de scan konden medewerkers nog suggesties of opmerkingen plaatsen. Ongeveer 550 medewerkers hebben daarvan gebruikgemaakt. De meest genoemde opmerking was dat men graag 5 mei eens in de vijf jaar als verlofdag in de CAO Woondiensten zou zien. Even vaak werd genoemd dat men graag een loonsverhoging bij de volgende CAO-onderhandelingen ziet. Als derde meest genoemde opmerking gaven medewerkers aan dat zij tevreden zijn met hun arbeidsvoorwaarden, de corporatie waarin zij werken en het werk dat zij doen.