Vereniging

P&O-netwerk

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Het bestuur van het Aedes P&O-netwerk bestaat uit:

  • Marion de Gier, Stek Wonen
  • Bianka Hoek, Havensteder
  • Pauline de Jager, KleurrijkWonen
  • Pauline Zaat, Vidomes
  • Erwin Steinmeier, Aedes vereniging van woningcorporaties

Doelstelling

Het landelijk P&O-netwerk heeft als doelstellingen:

  1. Het bevorderen van deskundigheid onder P&O-professionals (onder andere door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen).
  2. Het stimuleren van het netwerken.

Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar (voor- en najaar) vindt een netwerkbijeenkomst plaats. Deze worden goed bezocht en positief beoordeeld door de aanwezigen. Elke bijeenkomst heeft een actueel thema en er zijn workshops die daarop aansluiten. Behalve leden van het netwerk zijn ook niet-leden (P&O-ers) van harte welkom. P&O-ers die lid willen worden van het netwerk, kunnen éénmalig een bijeenkomst bijwonen om kennis te maken met het netwerk. 

Community

Exclusief voor leden van het netwerk is er de mogelijkheid gebruik te maken van de community op Aedes.nl. Op de community kunnen leden o.a. in discussie met collega’s over actuele onderwerpen en vragen of tips plaatsen. De doelstelling van het virtuele netwerk is gelijk aan die van het P&O-netwerk en wordt niet gebruikt voor acquisitie. 

Meedoen of meepraten?

Voorwaarden lidmaatschap

P&O-professionals die actief werkzaam zijn in de woningcorporatiebranche kunnen deelnemer worden van het P&O-netwerk mits de organisatie waarin zij werken lid is van Aedes. 

Contributie

Voor deelname aan het P&O-netwerk is geen contributie verschuldigd. 

Inbegrepen in lidmaatschap

  1. Gratis toegang tot de netwerkbijeenkomsten; minimaal twee keer per jaar in voor- en najaar. Bij verhindering is het mogelijk u te laten vervangen door een collega.
  2. Toegang tot het virtuele netwerk op Aedes.nl.
  3. Mogelijkheid tot netwerken met collega’s; ook buiten bijeenkomsten om.

Opzegging/overdracht lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie via [email protected]l. Als je lid wil blijven van het netwerk, dan hoef je dus niets te doen.

Uiteraard is het mogelijk om in geval van wijziging van functie of het verlaten van de branche uw lidmaatschap over te laten nemen door uw opvolger of collega. Dit kan gedurende het kalenderjaar en hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Bovenstaande wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via [email protected].

Heeft u interesse in dit netwerk?

U kunt zich opgeven voor het P&O-netwerk via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
E: [email protected]
T: 088-23 33 700

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator. 
mr. Erwin Steinmeier
T: 088 233 37 00
M: 06 53 39 55 23
E: [email protected]