Werkgevers bieden 8% loonsverhoging

Nieuws Nieuws · 7 september 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Tijdens de 3e onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 6 september verhoogden werkgevers hun loonbod naar 8%, waarvan 1% als eindejaarsuitkering. Dit deden werkgevers nadat de vakbonden op herhaald verzoek hun oorspronkelijke looneis van ruim 14% bijstelden naar circa 13%. De afstand tussen partijen is nog groot.

Vakbonden stellen hun looneis bij

Op aandringen van de werkgevers stelden de vakbonden tijdens de 3e CAO-ronde hun oorspronkelijke looneis van ruim 14% bij. Vakbonden willen ‘niet alleen procenten, maar ook centen’ zodat de lagere schalen naar verhouding meer profiteren van de loonsverhoging.

Hun aangepaste looneis bestaat uit 2 componenten: een nominaal structureel bedrag van € 83 per maand (‘centen’) plus een structurele loonsverhoging van 11% (‘procenten’). Dit komt voor een medewerker met een gemiddeld salaris uit op een loonsverhoging van ruim 13%.

Werkgevers willen verantwoord belonen

De vakbonden hebben als uitgangspunt koopkrachtbehoud. Vanzelfsprekend houden werkgevers in hun voorstellen zeker ook rekening met de hoge inflatie en de impact ervan voor hun medewerkers. Dat betekent alleen niet dat zij automatisch de inflatie (volledig) compenseren.

Aedes gaat namens de werkgevers uit van marktconform belonen. Woningcorporaties willen hun medewerkers graag behouden en een aantrekkelijke werkgever zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij hoort belonen zoals onze arbeidsmarktconcurrenten in de (semi) publieke sector dat doen. We zien dat de sectoren in onze referentiemarkt de inflatie ook niet volledig compenseren. Voor woningcorporaties speelt daarnaast ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid extra mee dat we de huren voor onze huurders betaalbaar houden.

Het voorstel van de bonden om niet alleen te kiezen voor procenten maar ook centen wordt door de werkgevers niet omarmd. Een nominale structurele loonsverhoging (‘centen’) leidt er namelijk toe dat ons loongebouw scheef wordt getrokken. En dat kan op termijn allerlei problemen met zich meebrengen. Daarnaast hebben vrijwel alle woningcorporaties in juli een eenmalige uitkering van € 1.000 uitgekeerd, waar medewerkers in de lagere loonschalen het meest voordeel van hebben gehad.

Passende loonsverhoging

Werkgevers hebben een flink loonbod op tafel gelegd. Voorgesteld is om de lonen met 8% te laten stijgen. Dit is een marktconforme verhoging die ook in belangrijke mate tegemoet komt aan de hoge inflatie. En die we bovendien kunnen verantwoorden richting onze huurders.

Onderdeel van de 8% loonsverhoging is een eindejaarsuitkering van 1%. Corporaties die al een eindejaarsuitkering hebben (of iets soortgelijks) incorporeren dan de CAO-eindejaarsuitkering in hun bedrijfseigen regeling.

Aangezien loon het allerbelangrijkste onderwerp tijdens deze onderhandelingen is, hebben de werkgevers voorgesteld alle loonruimte te stoppen in een loonsverhoging en de CAO op andere onderdelen ongewijzigd te laten.

Volgend overleg

De vakbonden gaan het loonbod van de werkgevers bespreken met hun achterban. Op 10 oktober onderhandelen partijen verder.

Op de hoogte blijven

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.