ZZP-modelovereenkomst : handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Het kabinet stelt de werking van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uit. Er zitten te veel haken en ogen aan de opvolger van de VAR-verklaring, waardoor er veelonrust is ontstaan onder zowel werkgevers als ZZP'ers. Handhaving van de wet wordt daarom tot in ieder geval 1 januari 2018 uitgesteld. Aedes heeft daarom besloten nu geen algemene modelovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Ook speelt mee dat de goedgekeurde algemene modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst al voldoende waarborg bieden. Aedes publiceert wel de goedgekeurde modelovereenkomsten van individuele corporaties . Deze zijn in dit artikel toegevoegd.

Modelovereenkomst

Ter vervanging van de VAR is er per 1 mei 2016 een nieuw systeem van modelovereenkomsten geïntroduceerd. Hiermee kunnen opdrachtgevers of belangenorganisaties zelf een modelovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Dit is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de ZZP’er als opdrachtnemer. Op basis hiervan beoordeelt de Belastingdienst of een opdrachtgever verplicht is om al dan niet loonheffingen af te dragen. Er moet in de praktijk wel volgens de overeenkomst worden gewerkt, anders is er geen vrijwaring van de loonheffingen. Een goedkeurde overeenkomst geldt voor een periode van vijf jaar.

De goedgekeurde overeenkomst van opdracht van Woonbedrijf en van Vidomes kunt u hier downloaden. De beoordelingsbrief van de Belastingdienst aan Vidomes is ook bijgevoegd.

Daling administratieve lasten

Het voordeel van de nieuwe systematiek is dat een opdrachtgever vooraf in één keer zekerheid krijgt. Ook als meerdere ZZP’ers een contract krijgen voor soortgelijk werk. En voor ZZP’ers dalen de administratieve lasten: zij hoeven straks geen VAR-verklaring meer aan te vragen.

Overgangsperiode

ZZP’ers en opdrachtgevers krijgen tot in ieder geval 1 januari 2018 de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. In die periode kunnen ze ook bepalen welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken. Tot in ieder geval 1 januari 2018 zal de Belastingdienst terughoudend zijn met handhaven; overduidelijke fraude wordt wel aangepakt. Verder geldt er voor ZZP’ers en hun opdrachtgevers in de overgangsperiode een inspanningsverplichting: zij moeten actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat een ZZP’er niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.