Portaal werft bewust medewerkers met een arbeidsbeperking: ‘Het is maatwerk’

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Als organisatie moet je er echt iets voor doen als je mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wil krijgen. Dat zegt Marscha Ammerlaan, adviseur HRM bij woningcorporatie Portaal. ‘Wij zijn daar in 2015 bewust mee begonnen. In dat jaar is de Participatiewet ingevoerd.’ Ammerlaan is sindsdien ‘themahouder’ en monitort de inzet voor medewerkers met een arbeidsbeperking. ‘Het is maatwerk.’

Portaal start met het in beeld brengen van werk dat mensen met een beperking kunnen doen. ‘Natuurlijk is die groep heel divers samengesteld. Maar uit gesprekken met het UWV weten wij dat vooral mensen met minder opleiding lastig aan het werk komen. Daarom kijken wij in eerste instantie naar eenvoudiger werk, bijvoorbeeld in de administratie. De werkzaamheden moeten ook structureel zijn. We willen niet na zes maanden alweer afscheid nemen.’

Buddy

Daarnaast moet iemand uit het betreffende team zich beschikbaar stellen als buddy. ‘Als je mensen echt een kans wilt geven, hebben ze één vast aanspreekpunt nodig. Liefst iemand die het werk goed kent en in ieder geval niet de leidinggevende.’ Portaal regelt dat die buddy’s een zogeheten Harrie-training volgen. Deze training is door CNV-jongeren ontwikkeld voor de begeleiders op de werkvloer. Harrie staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

Als je mensen echt een kans wilt geven, hebben ze één vast aanspreekpunt nodig

Ammerlaan beschrijft de werkzaamheden vervolgens in een vacature en zet die uit bij het Werkgeversservicepunt, het regionale samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en onderwijsinstellingen. ‘Meestal kunnen we meerdere kandidaten op gesprek laten komen. Wij nodigen er echter hoogstens twee of drie uit. We willen mensen die kwetsbaar zijn liever niet teleurstellen.’

Goed omgaan met irritaties

Volgens Ammerlaan zijn medewerkers met een arbeidsbeperking veelal gemotiveerder dan de gemiddelde werknemer. ‘Toch vinden collega’s het soms spannend, zo’n collega met een beperking. Als dat niet wordt uitgesproken, kan dat irritaties opleveren. Het is belangrijk daar goed mee om te gaan.’

Portaal: 480 fte, 7 arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Ze geeft het voorbeeld van een dove medewerker. In eerste instantie was het voor deze collega lastig om echt onderdeel van de team-overleggen te zijn. Uiteindelijk heeft het team zelf oplossingen bedacht waardoor die collega de bijeenkomsten goed kan volgen en nu zelfs geregeld voorzit. ‘De teamleden gooien een balletje naar degene die het woord krijgt. Sindsdien verlopen die overleggen veel rustiger en prettiger. Ze praten niet meer allemaal door elkaar. Dat heeft onze dove collega mooi voor elkaar gekregen.’