CAO-onderhandelingen 2024 binnenkort van start

Nieuws Nieuws · 6 juni 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De huidige CAO Woondiensten loopt eind dit jaar af. De eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO zal plaatsvinden op maandag 12 juni. CAO-partijen zullen deze onderhandelingsronde gebruiken om de voorstellen uit te wisselen maar vooral ook om met elkaar kennis te maken. Want er is een nieuwe onafhankelijk voorzitter en de delegaties zijn anders samengesteld dan vorig jaar.

Onderhandelingen eerder van start

CAO-partijen hebben in het onderhandelingsresultaat 2022-2023 afgesproken uiterlijk 1 oktober 2023 te starten met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Het Aedes-bestuur heeft aangegeven eerder te willen starten. Want werkgevers willen graag dat medewerkers zekerheid hebben over hun arbeidsvoorwaarden in 2024 voordat de huidige CAO afloopt.

De vakbonden hebben ingestemd met het eerder starten van de onderhandelingen. We hopen dat we dit jaar nog tot een akkoord met de bonden zullen komen. De eerste CAO-ronde staat gepland op 12 juni.

Voorbereiding nieuwe CAO

Aedes is de laatste maanden bezig geweest met de voorbereiding van de nieuwe CAO. Op 9 en 11 mei zijn er digitale ledenraadplegingen geweest voor directeur-bestuurders om met hen van gedachten te wisselen over de inzet voor de nieuwe CAO Woondiensten. Ook zijn bestuurders schriftelijk uitgenodigd om input te leveren.

Aan de hand van de uitkomsten van deze ledenraadpleging heeft de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Corporaties (BAC) een advies over de werkgeversinzet aan het Aedes-bestuur voorgelegd. Het bestuur heeft eind mei over de inzet en het mandaat beslist.

Op de hoogte blijven van de onderhandelingen?

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.