Bouwstenen voor thuiswerkbeleid

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Door het coronavirus werken we dit jaar voor langere periodes vanuit huis, als dat kan. Bij veel woningcorporaties bestaat de behoefte om daarover beleidsafspraken te maken in hun organisatie, ook voor de periode na corona. Dat blijkt uit de vele vragen die het team werkgeverszaken van Aedes daarover op het moment krijgt. Daarom is er nu een notitie beschikbaar met bouwstenen voor de ontwikkeling van een thuiswerkbeleid voor woningcorporaties.

Update

Als onderdeel van de CAO Woondiensten 2022-2023 hebben CAO-partijen afgesproken dat corporaties beleid moeten vaststellen voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken (artikel 6.10 CAO Woondiensten). Dit op basis van relevante wet- en regelgeving en in overleg met de ondernemingsraad.
Dit beleid moet zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals vermeld in de leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken, die Aedes en vakbonden hebben opgesteld. Deze leidraad kun je onderaan dit artikel downloaden. Betrek bij het maken van thuiswerkbeleid deze leidraad. De eerder door Aedes gepubliceerde notitie Bouwstenen voor thuiswerkbeleid (en thuiswerkovereenkomst) kan daarbij natuurlijk ook als input dienen. Ter inspiratie kun je ook de toolbox ‘Hybride werken’ erop naslaan die TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ontwikkeld. Deze toolbox bevat verschillende tools die helpen bij het goed inrichten van hybride werken.

In de notitie Bouwstenen voor thuiswerkbeleid hebben we op een rijtje gezet waar je aan kunt denken als je daarvoor beleid opstelt. Verder is er in de downloads een model Thuiswerkovereenkomst en een plan van aanpak Thuiswerkplek beschikbaar.

Heb je hierover vragen? Dan kun je contact opnemen via [email protected] of bellen met de werkgeverstelefoon 06 537 593 43.