Toename overlast door huurders met verward gedrag

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Woningcorporaties zien in de afgelopen 2 jaar een toename van huurders met verward gedrag. Dit blijkt uit een enquête van Aedes dit jaar onder 60 corporaties. Een merendeel van de corporaties geeft ook aan dat de overlast door huurders met verward gedrag is toegenomen, ondanks hun extra inzet op dit gebied. Om corporatiemedewerkers te ondersteunen werkt Aedes aan een actualisering van de toolkit Omgaan met verward gedrag uit 2018.

Geluidsoverlast en verwaarlozing meest ervaren overlast

Geluidsoverlast en verwaarlozing van de woning zorgen voor de meeste overlast. Opvallend is dat agressie tegen buren door corporaties minder vaak wordt herkend. In 2019 werd dit door 86% van de corporaties herkend en nu door 79%. Agressie richting medewerkers wordt meer herkend. In 2019 herkende 46% van de corporaties agressie richting medewerkers. Dit is gestegen naar 56%.

Samenwerken in de wijk essentieel bij aanpak overlast

Corporaties nemen allerlei maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen maar kunnen dat niet alleen. Bijna alle corporaties werken samen met partners in de wijk, blijkt uit de enquête (pdf). De meningen van corporaties over de kwaliteit van de lokale samenwerking zijn verdeeld. Zo geeft ongeveer 65% aan dat deze goed gaat, terwijl circa 35% aangeeft dat de samenwerking matig tot zeer slecht gaat.

Hun top 3 van verbeterpunten voor lokale samenwerking:

  1. Minder vrijblijvendheid van hulpverlening
  2. Meer regie op de casus
  3. Betere informatie-uitwisseling

Actualisering Toolkit Omgaan met personen met verward gedrag

Het woongenot van andere huurders raakt door overlast ernstig verstoord. Intensieve zorg en ondersteuning is vaak nodig om de woonoverlast te beperken. Ook leidt het ertoe dat medewerkers hun werk niet altijd veilig kunnen uitvoeren.

Aedes vindt een veilige en gezonde werkplek belangrijk. Om die reden is december 2022 een geactualiseerde toolkit Omgaan met personen met verward gedrag gepubliceerd.