Leefbaarheid verbeteren met data: 6 inzichten uit de sessie van Woonstad Rotterdam

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam meet sinds 2016 hoe groot de beheeropgave per wijk, buurt en complex is op verschillende thema’s. Daarvoor ontwikkelde de corporatie het meetinstrument Sociaal Beheer Label. Woonstad vertelde daar tijdens het Kijkje in de keuken begin mei alles over. Zes inzichten.

1. Data kunnen je onderbuikgevoel bevestigen en helpen in gesprekken met partners en collega’s

De data kunnen een betere onderbouwing bieden in gesprekken met collega’s en partners. Ze geven je iets ’tastbaars’ in handen wat het ’onderbuikgevoel’ onderbouwt en je kunt ermee uitleggen waarom welke ingrepen nodig zijn. Maak de data echter niet te leidend en ga in gesprek met huurders of collega’s om deze te duiden.

2. Betrek de organisatie bij het ontwikkelen van een meetinstrument

Ontwikkel het instrument samen met collega’s die er iets mee moeten doen. Van directie tot wijkmedewerker. Zo zorg je ervoor dat het instrument voor hen relevante informatie biedt. Daarmee vergroot je de kans op gebruik van het instrument.

3. Betrek de huurder bij een oordeel over leefbaarheid

De belangrijkste groep die iets over leefbaarheid in de wijk kan zeggen, is natuurlijk de huurders. Verwerk hun mening daarom in het instrument als een van de indicatoren of vraag ernaar in een aparte enquête.

4. Controleer de bruikbaarheid van de data

De manier waarop je als corporatie bijvoorbeeld overlastmeldingen registreert, kan de bruikbaarheid van de gegevens beïnvloeden. Verstaat iedereen hetzelfde onder overlast? Registreren collega’s de meldingen op dezelfde manier? De overlastmeldingen kunnen ook van een of twee huurders komen en het aantal zegt dan niet altijd iets over de leefbaarheid. Datzelfde geldt overigens ook voor data van andere partijen zoals de gemeente. Bedenk welke waarde je toekent aan de diverse parameters. Zijn bijvoorbeeld je eigen cijfers belangrijker dan cijfers van de gemeente?

5. Combineer verschillende datasoorten en bronnen

Combineer verschillende soorten data, want dat is de kracht van het instrument. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Maak hierbij gebruik van de beschikbare externe/interne databronnen en het oordeel van professionals en bewoners. Binnen al die bronnen kun je een specifieke indicator belangrijker vinden dan andere. Voor Woonstad is dat de indicator ‘financiële draagkracht’. Zij krijgen hierdoor inzicht in bijvoorbeeld aantal huurders met een betalingsachterstand en huurders met een uitkering. Vaak betekent een groot aantal huurders met betalingsproblemen ook een toename van problemen met de leefbaarheid in het complex of wijk.

6. Begin klein

Dit lijkt een beetje een open deur, maar dat maakt het niet minder waar. Ga beginnen, houd het klein, heb een lange adem en blijf gaandeweg door ontwikkelen.

Zelf aan de slag? Download de handreiking