Webinar 1 Samen werken aan een beter thuis – zo doen ze dat in Ruwaard

Nieuws Nieuws · 16 februari 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

In de wijk Ruwaard in Oss zijn zorg, welzijn en wonen aan elkaar gekoppeld. In die samenwerking hebben wijkbewoners, diverse professionals en bestuurders allen een eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarover vertelden ze tijdens de eerste webinar in de reeks Zo doen we dat op 9 februari. De webinar is nu terug te kijken. 

Denken in kansen

Bij de samenwerking wordt niet gedacht in producten, maar vanuit de behoefte van de bewoner. Wat heb je nodig om (weer) zelfstandig te kunnen wonen, wie kan je daarbij helpen en wat kan je zelf bijdragen? Dat zijn de vragen die gezamenlijk met de bewoner worden beantwoord.

Niet te lang praten, maar gaan doen. Dat is wat hier gebeurt.

Ontschotten

De gemeente zet het WMO-budget op wijkniveau in, met een lange termijn scope. Dus niet een jaarlijks budget per persoon, maar een vijfjarige afspraak voor de wijk. Er wordt niet meer met een beschikking gewerkt en de eigen bijdrage is afgeschaft. Dit kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt en buiten hokjes durft te denken. En de ambitie is groot. De volgende stap is om met de zorgverzekeraars om tafel te gaan.

Je krijgt de hulp waar je om vraagt

De resultaten uit de eerste hand zijn positief. Bewoners en professionals zijn tevreden. Minder werk en meer voldoening. Vervolgstap is een brede evaluatie bij huisartsen en andere zorgaanbieders. Maar duidelijk is al wel dat deze nieuwe werkwijze niet meer is weg te denken in Oss. 

Wat is nodig?

  • Tijd. Het gaat om een gedragsverandering. En dat is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. 
  • Verbinding. Verbinden van de verschillende niveaus (bestuur, praktijk). Daar is een lange termijn agenda voor nodig. 
  • Moed. Bestuurders, professionals en inwoners die hun nek durven uitsteken en het verschil willen maken. 

De 11 principes

Een proeftuin is niet te kopiëren of “uit te rollen”. Wel kunnen geleerde lessen meegenomen worden naar andere projecten. Deze geleerde lessen worden de werkende principes genoemd. De uitwerking van deze principes is dus nooit hetzelfde en is afhankelijk van situatie en omgeving waarin je ze wilt toepassen.


Bekijk hieronder de geleerde lessen uit Ruwaard. Een overzicht van de 11 principes uit de wijk.

Kijk ook eens bij

Webinar terugkijken?