Samen werken aan een beter thuis – zo doen we dat!

Nieuws Nieuws · 9 februari 2022

Wonen in een fijne woning in een leefbare wijk, waar we voor elkaar zorgen en waar je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Een utopie voor de een, een missie voor de ander. De sleutel tot dit succes is een gedeelde visie, gepaard met prestatieafspraken. Daarom hebben 10 organisaties uit de Actieagenda Wonen de handen ineengeslagen om leefbare en vitale wijken mogelijk te maken. De maatschappelijke coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND.

De coalitie werkt met de bewoner, de cliënt, de oudere en kijkt naar wat de mensen willen, kunnen en nodig hebben. Dat brengen ze bij elkaar. Het klinkt makkelijker dan het is. Maar het is een kwestie van durven en doen. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden.

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is de basis van iemands bestaan. Ik ben er daarom trots op dat woningcorporaties in dat besef steeds beter de samenwerking vinden met hun partners in zorg en welzijn en met de gemeenten. Het is belangrijk de ervaring en kennis van die samenwerking in het veld verder te ontwikkelen en te delen. Dan kunnen de brancheorganisaties hun leden ondersteunen en kunnen knelpunten in landelijke en lokale wet- en regelgeving worden geadresseerd.
Martin van Rijn
voorzitter van Aedes

Om samenwerking verder te stimuleren heeft de coalitie een digitaal magazine gemaakt, waarin ze 12 voorbeelden laten zien waarvan ze zeggen: ‘Zo doen we dat! Zo werken we sámen!’

Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.

Leren van elkaar

Maar hoe breng je wonen, zorg, welzijn en fysieke leefomgeving dan bij elkaar? De maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen organiseert 4 webinars, waarin we ingaan op sterke praktijkvoorbeelden uit het magazine van samenwerking aan leefbare wijken. Voorbeelden waarvan we zeggen: zo DOEN we dat! Voor het eerste webinar zijn we te gast in de wijk Ruwaard in Oss. In de Ruwaard hebben ze het hele proces omgedraaid. Niet meer de systemen staan centraal, maar de persoon die ondersteuning nodig heeft. En dat dwingt tot anders organiseren en samenwerken.

De Ruwaard laat zien hoe samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg ertoe leidt dat je zorg voorkomt. Er zijn bijvoorbeeld minder gedwongen opnames, en signalen dat het met iemand fout dreigt te gaan worden vanuit verschillende partners veel sneller opgevangen. Daar moeten we met elkaar naartoe! En dat vraagt een andere manier van organiseren.
Ruth Peetoom
voorzitter van de Nederlandse ggz

Webinars terugkijken?

In een serie van 4 webinars worden succesvolle praktijkvoorbeelden uitgelicht. Heb je de andere webinars gemist?