Helpt een Burgerberaad bij creatieve woonoplossingen?

Nieuws Nieuws · 11 juli 2023
Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Als op een verjaardag het tekort aan betaalbare woningen ter sprake komt, heeft iedereen wel een schrijnend verhaal van een oudere tante of een neef die geen passende woonruimte kan vinden. Óf een slimme oplossing om de problematiek aan te pakken. Hoe kun je profiteren van deze ervaringen en krijg je verrassende ideeën en oplossingen op een presenteerblaadje?

In Zaanstreek-Waterland startten ze dit voorjaar met een Burgerberaad Wonen. Dit is het eerste Burgerberaad, georganiseerd op initiatief van corporaties (Intermaris, Parteon, Eigen Haard, Rochdale, Wooncompagnie, Woonzorg, WormerWonen en ZVH). Doel van de bijeenkomst is om samen met partners en inwoners in de regio te komen tot nieuwe ideeën en voorstellen voor de toekomst van het wonen in hun regio.  

G1000Wonen

Om het draagvlak van het Burgerberaad zo groot mogelijk te laten zijn, is Wooncoalitie Zaanstreek-Waterland gevormd. Een coalitie van bouwbedrijven, huurdersverenigingen, bewonersraden, corporaties, makelaars, gemeenten, en enkele zorg- en welzijnsorganisaties. De wooncoalitie stuurde begin 2023 naar 14.000 ingelote inwoners een uitnodiging om deel te nemen aan ‘het Burgerberaad over de toekomst van wonen in de regio’. Meer dan 300 inwoners waren aanwezig bij de kickstart en bepaalden daar, met elkaar, de belangrijkste thema’s. De top 3: doorstroming, betaalbaarheid en regelgeving.

Burgerberaad Zaanstreek Waterland

Het proces nam 4 maanden in beslag

Bij de vervolgsessie was ongeveer nog de helft van het aantal deelnemers betrokken. Zij hebben 10 thema’s in groepjes uitgewerkt tot beknopte voorstellen met beslispunten. Tijdens de tweede vervolgsessie deelden experts hun kennis met de deelnemers. Tijdens de laatste sessies, de ‘werkateliers’, werden de voorstellen definitief uitgewerkt en afgerond.  

Op 1 juli kwam de Burgerraad voorlopig voor het laatst bijeen. De verschillende werkgroepen presenteerden hun voorstellen over onder meer doorstroming, collectieve woonvormen, gevarieerde woningbouw, regelgeving, etc. Na een stemming over de beslispunten werd het Burgerakkoord vastgesteld en overhandigd aan partners van de Wooncoalitie. Aan hen nu de uitdaging om de voorstellen in het Burgerberaad Wonen te vertalen naar concrete plannen.

Nieuwe, creatieve oplossingen bleven vooralsnog uit, zoals het Noordhollands Dagblad kopte: Geen verrassende oplossingen bij Burgerberaad Wonen, wel idealisme: ‘Doorstroom bij ouderen, zodat hun woningen beschikbaar komen voor jongere woningzoekenden’. Het initiatief zorgde wel voor meer verbinding, participatie en betrokkenheid in de regio gaven betrokkenen aan.