Thuisvester meet leefbaarheid in de wijk

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

De Brabantse woningcorporatie Thuisvester heeft eigen gegevens benut om inzicht te krijgen in de stand van de wijken. Via geselecteerde indicatoren, zoals leeftijd en aantal verhuizingen ontstaat een beeld van de wijk. Woonconsulent Selwa Hajjaji gaf een online Kijkje in de keuken waaraan 45 corporatieprofessionals deelnamen.

Weten hoe het staat in de wijk helpt woningcorporaties bij het verbeteren van de leefbaarheid. Wijken met veel corporatiebezit glijden af tot nieuwe achterstandswijken bleek uit het onderzoek Veerkracht in corporatiebezit van Circusvis en In.Fact.Research. Veel corporaties hebben daarom meetinstrumenten ontwikkeld om in de gaten te houden hoe het in hun wijken, buurten en complexen gaat. Ook Thuisvester.

Leefbaarheidsmonitor

‘We hebben indicatoren benoemd en verzameld in een leefbaarheidsmonitor om meer inzicht te krijgen in de wijken, buurten en complexen. We kijken daarbij naar de leeftijd van de huurders en bijvoorbeeld naar overlast, woonfraude, vervuiling, leegstand en aantal verhuizingen, . Hoe vaak verhuizen mensen uit bepaalde complexen? Dat geeft ons een beeld van wat er gebeurt in de wijken.’ Het meest opvallende cijfer was voor de woonconsulent de leeftijd van de huurders: ’Meer dan 40 procent is ouder dan 65 jaar, daar waren we ons niet van bewust.’

Het systeem haalt de leefbaarheidsgegevens, de cijfers achter de aansturingsfactoren, automatisch uit alle data van de corporatie. Het proces is daarmee nu op orde. De volgende stap is de vertaling van deze gegevens naar de praktijk. ‘Zo ver zijn we nog niet. We zijn nu bezig met de vraag hoe we deze gegevens kunnen vertalen en omzetten naar meer veerkracht in de wijk. Per wijk willen wij kijken wat de cijfers uit de leefbaarheidsmonitor zeggen. Om vervolgens te bekijken wie of wat erbij nodig is, zoals schuldhulp, gemeente of zorginstelling. Daarnaast willen wij de cijfers ook gebruiken als praatstuk in de gesprekken met onze ketenpartners’, zegt Hajjaji.

Geleerde lessen

Haar advies aan andere corporaties: begin klein, maar begin vooral. ‘Durf de eerste stap te zetten. Neem de sprong in het diepe en streef niet meteen naar een systeem dat af is. Dat kan ook niet. Leefbaarheid blijft in ontwikkeling, net als de maatschappij. Een meetinstrument blijft ook in ontwikkeling. En praat met collega’s van andere corporaties. Ik ben naar alle ‘Kijkjes in de keuken bijeenkomsten’ over het meten van leefbaarheid geweest. Belangrijke les die ik vanuit deze bijeenkomsten heb meegenomen is dat bijvoorbeeld je mutatiegraad  een belangrijk gegeven is. En dat we het oordeel van bewoners nog even niet meenemen. Dit omdat het gaat om externe informatie die wij nu nog niet in onze huidige leefbaarheidsmonitor kunnen verwerken’, aldus Hajjaji.

Haar ideaal is dat er uiteindelijk ook visueel een plattegrond komt van het hele bezit van Thuisvester, waar in één oogopslag te zien is waar het goed gaat en waar iets minder.

Lees meer in het dossier Meten van leefbaarheid