Wat hebben Vlaardingse wijken nodig?

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

De samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen en Waterweg wonen kreeg dit jaar met de introductie van de veerkrachtkaarten een boost. Door in een gezamenlijke sessie de rode en groene vlekken op de veerkracht-signaleringskaart van Vlaardingen te duiden, werd meer dan duidelijk dat een gezamenlijke integrale aanpak nodig was. Gemeente en de twee lokale corporaties gingen samen aan de slag. Amber Noordegraaf en Bas van Rosmalen deelden hun ervaringen tijdens de 3e inspiratiesessie Aan de slag met de veerkrachtkaarten op 2 december.

‘Wij komen altijd goed uit de Aedes-benchmark. Maar de rode vlekken op de signaleringskaart  konden we natuurlijk niet negeren.’ Dat zegt Bas van Rosmalen van Waterweg wonen. Onder begeleiding van bureau Circusvis ging de corporatie samen met de gemeente het inhoudelijke gesprek aan. De veerkrachtkaarten lagen op tafel en de vraag ‘zien wij hetzelfde’ en ‘wat zijn de verhalen hierachter’ werden (deels) beantwoord. ‘In het gesprek kwamen we al snel met de gezamenlijke afweging en ambitie: werken aan een goede stad, waar je fijn kunt wonen met sterke wijken’, zegt Amber Noordegraaf van gemeente Vlaardingen.

Mens en sociaal aspect van wonen centraal

Het percentage sociale huurwoningen ligt in Vlaardingen hoog (41%), met hoge concentraties in bepaalde wijken.  Om de vraag ‘wat heeft welke wijk nodig’ te kunnen beantwoorden, werd een stappenplan opgesteld. Na een eerste quick scan werden er zes wijkprofielen opgesteld. Vervolgens gingen medewerkers van gemeente en corporaties uit het sociaal en fysiek domein met elkaar het gesprek aan om per wijk te bekijken hoe bijgestuurd zou kunnen worden om de veerkracht te vergroten. Voorlopig resultaat? In grote lijnen wordt de sociale aanpak geïntensiveerd en zullen er minder woningen gesloopt worden. Met het huurprijsbeleid van vrijkomende woningen worden andere keuzes gemaakt met als doel: bijsturen op de balans tussen kwetsbare huishoudens (‘vragers’) en huishoudens die de veerkracht kunnen vergroten (‘dragers’). Sterkere gebieden hebben de rol om de zwakkere gebieden te ontlasten. Extra corporatiewoningen voor huishoudens met een middeninkomen maken ook deel uit van de oplossing.

Woonvisie

Met deze input hebben de partijen hun gezamenlijke visie op de corporatievoorraad opgesteld. Deze omvat ontwikkellijnen die de stad en de wijken (beter) in balans moet brengen:
- het gaat om mensen, de stenen zijn een middel
- er zijn vragers en dragers, daar sturen we op
- integrale aanpak bij het vergoten van de veerkracht
- corporaties verzorgen ook huisvesting voor middengroepen.

De veerkracht signaleringskaart heeft Vlaardingen geholpen in de samenwerking. ‘We zijn van een gedwongen huwelijk samen gegroeid naar een natuurlijk bondgenootschap’, zo vat Van Rosmalen de huidige relatie passend samen. Deze gezamenlijke visie op de corporatievoorraad is dan ook opgenomen als belangrijk onderdeel van de nieuwe woonvisie van de gemeente.

Aan de slag met de veerkrachtkaarten

De lokale veerkrachtkaarten signaleren tijdig wat de situatie is op het gebied van leefbaarheid in de wijken en buurten waarin jouw corporatie actief is. In deze korte video leggen we uit hoe je met de kaarten aan de slag kunt.