Terugblik 2022: belangrijkste resultaten van Aedes

Nieuws Nieuws · 4 mei 2023
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Aedes ondersteunt als branchevereniging van woningcorporaties in Nederland de 28.000 medewerkers bij 261 corporaties in hun werkzaamheden. Elke dag werken zij er samen met allerlei partners hard aan om huurders en woningzoekenden een duurzaam huis te bieden in een leefbare wijk. In de Terugblik 2022 leest u de belangrijkste resultaten van Aedes als vereniging van woningcorporaties.

Nationale Prestatieafspraken: een historisch akkoord

Samen met huurdersorganisaties, gemeenten en de minister voor Volkshuisvesting hebben woningcorporaties zich in 2022 verbonden aan de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting. Een historisch akkoord met een ambitieuze gezamenlijke agenda om de woningcrisis aan te pakken. In ruil hiervoor is de verhuurderheffing op 1 januari 2023 echt afgeschaft. Jaarlijks komt er hierdoor voor corporaties circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij.  

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

De opgaven op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid vragen nadrukkelijk om samenwerken; corporaties onderling én met hun bouw-, zorg- en andere partners in de wijk. Corporaties overal in het land doen dat al. Bijvoorbeeld met de coalitie Zo doen we dat!, waarin Aedes met 9 maatschappelijke organisaties in 2022 liet zien hoe je echt fundamenteel anders kunt samenwerken aan leefbare wijken. Ook lopen er inmiddels 7 bouwstromen waarmee corporaties samen met bouwpartners sneller, slimmer en goedkoper kunnen bouwen.  

Om beter te kunnen samenwerken met veel verschillende partijen helpt het als data overal gelijk zijn. Woningcorporaties hebben in 2022 daarom toegezegd te werken aan het verder ontwikkelen van datastandaarden. Met dat doel zijn we binnen Aedes een nieuwe afdeling Datastandaarden gestart. Verder is er met de verlenging van het Convenant Verdere Verbetering Informatieuitwisseling Woningcorporatiesector overeengekomen om de datastromen Dvi en Dpi te blijven stroomlijnen. 

Kennis delen en leren van elkaar

Naast goede randvoorwaarden en brede maatschappelijke steun voor ons werk, blijft het belangrijk om het corporatiewerk zelf slimmer en beter te organiseren en uit te voeren. Daar heeft de vereniging in 2022 actief aan gewerkt.  

Zo vernieuwden wij de Routekaart. Corporaties kunnen hiermee in hun verduurzamingsopgave prioriteiten stellen, scenario’s vergelijken en een gemeenschappelijke wijkrapportage van meerdere corporaties per buurt genereren. En lanceerden we de Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede. Met daarin heel veel inspiratie en voorbeeldaanpakken om huurders te helpen als zij te maken hebben met armoede en of schulden.

Verder kijken we in de vereniging terug op een zeer geslaagde Corporatiedag in oktober 2022 met bijna 900 deelnemers afkomstig van 181 corporaties. Voor het eerst sinds de coronapandemie konden medewerkers elkaar weer op een groot evenement fysiek ontmoeten en elkaar bijpraten over ons dagelijkse werk.   

Met een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de afschaffing van de verhuurderheffing voelen wij als sector weer het vertrouwen om te doen waar we goed in zijn: het realiseren van voldoende betaalbare, duurzame woningen in fijne buurten. 

Benieuwd naar meer resultaten? Lees de Terugblik 2022