Update Gereedschapskist aanpak schulden en armoede

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

De herziene Gereedschapskist aanpak schulden en armoede bevat vele aanpakken en voorbeelden waarmee woningcorporaties huurders helpen bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren of oplossen van schulden. Nieuwe aanpakken, of aanpakken die zich al bewezen hebben. Want corporaties hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt, vaak samen met andere organisaties en instanties die hierbij nodig zijn.

Voorkomen, signaleren en oplossen

De Gereedschapskist aanpak schulden en armoede richt zich dan ook op 3 aspecten: voorkomen, signaleren en oplossen. Enkele voorbeelden van aanpakken die in deze update zijn toegevoegd: 

  • Armoedepact
  • Modelconvenant Schuldhulpverlening
  • Vroeg-er-op-af aanpak
  • Maatschappelijk verantwoord incasseren
  • Achter-de-voordeur aanpak

Ook biedt de gereedschapskist bouwstenen voor communicatie met huurders met een betalingsachterstand. Daarnaast komen ook de al beproefde aanpakken van de voorzieningenwijzer, budget- en energiecoaches, datum automatische incasso afstemmen op de huurder en de doorbraakmethode aan bod.

Een betalingsachterstand is niks meer dan een defect in je betalingsverkeer.
Jos Versteeg
manager Incasso Woonstad Rotterdam

Armoede in Nederland

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, waarvan bij de helft sprake is van langdurige armoede (langer dan 3 jaar). Voor hen is het hebben van schulden en leven in armoede dagelijkse praktijk. Schulden en armoede hebben ook effect op het welzijn en gedrag van huurders, en op de leefbaarheid in buurten.

Nieuwe aanpakken?

Heeft jouw corporatie een andere succesvolle aanpak die ook een plek in de gereedschapskist verdient? Geef het door aan Simone Boeren en Rob Ravestein via [email protected].

Lees meer over