Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Aedes lanceerde in samenwerking met Platform31 tijdens de Corporatiedag op 11 oktober 2022 de Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede. Deze publicatie bevat vele aanpakken en voorbeelden uit de praktijk van woningcorporaties. Nieuwe aanpakken, of aanpakken die zich al bewezen hebben. Want corporaties hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om huurachterstanden bij hun huurders te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en ook te helpen bij oplossingen. Vaak samen met andere organisaties en instanties die hierbij nodig zijn.

Voorkomen, signaleren en oplossen

De Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede richt zich dan ook op 3 aspecten: voorkomen, signaleren en oplossen. Enkele voorbeelden van aanpakken uit de gereedschapskist:

  • de Voorzieningenwijzer
  • Budget- en energiecoaches
  • Datum automatische incasso afstemmen op de huurder
  • Data-analyse en alert zijn op specifieke huurders
  • Signalering in samenwerking tussen gemeenten, corporaties en andere schuldeisers
  • Pauzeknop
  • Kwijtschelden huurachterstand
  • (Tijdelijke) inwoning/onderhuur om achterstanden in te lopen
  • De Doorbraakmethode

Tijdens de presentatie van de Gereedschapskist op de Corporatiedag benadrukten de deelnemers en sprekers het belang van samenwerken tussen de verschillende organisaties. Zoals een corporatie zei: ‘Alle partijen zijn nodig om betalingsproblemen op te lossen.’ Ook het verbeteren van interne processen kan hieraan bijdragen. Zo gaf de manager incasso van Woonstad Rotterdam aan dat hij het incasseren van de huur graag meer wil afstemmen op de individuele huurder.

Een betalingsachterstand is niks meer dan een defect in je betalingsverkeer.
Jos Versteeg
manager incasso Woonstad Rotterdam

Armoede in Nederland

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, waarvan bij de helft sprake is van langdurige armoede (langer dan 3 jaar). Voor hen is het hebben van schulden en leven in armoede dagelijkse praktijk. Schulden en armoede hebben ook effect op het welzijn en gedrag van huurders, en op de leefbaarheid in buurten.

Door de energiecrisis en huidige inflatiecijfers hebben steeds meer huishoudens moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat dit ook van invloed is op huurachterstanden bleek al uit de Corporatiemonitor Huurachterstand en huisuitzettingen 2022 die in juli verscheen. Corporaties signaleerden in de eerste maanden van 2022 een toename van huurachterstanden. Een trendbreuk met de voorgaande jaren van daling van het aantal huurders met een huurachterstand.

Kijk ook eens bij

Tot stand komen

Een deel van de aanpakken uit de Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede kwam ook aan bod in 3 online kennissessies die Aedes in het voorjaar van 2022 met Platform31 organiseerde voor leden. Hierbij stond centraal: op welke manier kun je huurders met dreigende betalingsachterstanden en schulden het beste persoonlijk benaderen en ondersteunen?

Nieuwe aanpakken?

Heeft jouw corporatie een andere succesvolle aanpak die ook een plek in de gereedschapskist verdient? Geef het door aan Simone Boeren en Rob Ravestein via [email protected].