Hilde Klapwijk

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Hilde Klapwijk

Ik ben werkzaam als belangenbehartiger. In die rol houd ik me bezig met Gezond en Veilig Wonen (asbest en ventilatie), gegevensverwerking en het project Woonruimteverdeling.