Huurbeleid en betaalbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De overheid stelt regels vast voor onder meer het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen.

Experts
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Beleid en regelgeving

Huurprijsbeleid
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Woningwaarderingsstelsel (WWS)

Wat is de Huursombenadering

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van 1 corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner.