Huurbeleid en betaalbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De overheid stelt regels vast voor onder meer het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen.

Experts
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Beleid en regelgeving

Handreikingen en instrumenten

Wist je dat?

Corporaties de huurverhoging nodig hebben voor onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw? De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1% omhoog, iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3%. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 161 woningcorporaties. Daarmee stijgen de huren gemiddeld 0,7% minder dan de gemiddelde loonontwikkeling, die steeg in 2023 gemiddeld met 5,8%. 

Ontwikkeling huurverhoging ten opzichte van inflatie en CAO-ontwikkeling

De Wet betaalbare huur is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en sinds 1 juli 2024 van kracht.  Het...

Persbericht 26 jun 2024

De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1% omhoog, iets onder de wettelijk...

Nieuws 25 jun 2024

Aedes is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet betaalbare huur heeft aangenomen met 41 stemmen voor en 34...

Nieuws 19 jun 2024

Bewoners betrekken bij plannen en projecten kan formeel en informeel. Dat begint met echt luisteren, zegt Susanne...

Wat is de Huursombenadering?

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van 1 corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner.