Huurbeleid en betaalbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De overheid stelt regels vast voor onder meer het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen.

Experts
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Beleid en regelgeving

Bestel nu de Huurkrant 2024 voor jouw huurders

Hoe ziet de (inkomensafhankelijke) huurverhoging er in 2024 uit? En hoe kunnen huurders de huurtoeslag aanvragen of bezwaar maken? Er valt weer genoeg uit te leggen aan huurders. De Huurkrant 2024 is hiervoor hét middel.

Banner met oproep om de huurkrant 2024 te bestellen

Wat speelt er?

De komende tijd bespreekt de Tweede Kamer de Wet Betaalbare Huur. Minister De Jonge (VRO) wil deze wet op 1 juli...

Nieuws

Nieuws · 26 feb 2024

Wil je je huurders goed informeren over de jaarlijkse huuraanpassing? Bestel dan de Huurkrant 2024 voor 7...

Nieuws

Nieuws · 13 feb 2024

Update: Dinsdag 13 februari heeft de Tweede Kamer tegen verschillende moties gestemd over het...

Nieuws

Nieuws · 6 feb 2024

Deze week ligt het wetsvoorstel betaalbare huur voor in uw procedurevergadering. Dit wetsvoorstel zorgt voor een...

Wat is de Huursombenadering?

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van 1 corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner.

Wist je dat?

Woningcorporaties de huurverhoging in 2023 beperken? De gemiddelde huurverhoging is 2,4%. Dat is 0,2% lager dan de wettelijk toegestane huuraanpassing. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder 192 corporaties. Ook gaat de huur van 30% van de huishoudens flink omlaag. Zij krijgen een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 58.

Deze grafiek toont de ontwikkeling huurverhoging ten opzichte van inflatie