Huurbeleid en betaalbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De overheid stelt regels vast voor onder meer het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen.

Experts
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Beleid en regelgeving

Wist je dat?

Woningcorporaties de huurverhoging in 2023 beperken? De gemiddelde huurverhoging is 2,4%. Dat is 0,2% lager dan de wettelijk toegestane huuraanpassing. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder 192 corporaties. Ook gaat de huur van 30% van de huishoudens flink omlaag. Zij krijgen een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 58.

Deze grafiek toont de ontwikkeling huurverhoging ten opzichte van inflatie

Wat speelt er?

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 27 nov 2023

Wat verandert er in het huurbeleid in 2024? In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van...

Nieuws

Nieuws · 24 nov 2023

Het kabinet blijft van plan om de middenhuur te reguleren. Dat schrijft minister De Jonge op 9 november in een brief...

De Eerste Kamer stemde op 14 november in met het...

Huurders van woningcorporaties zijn zowel dit jaar als volgend jaar een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur...

Wat is de Huursombenadering?

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van 1 corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner.