Wetsvoorstel wijziging huurtoeslag moet niet doorgezet

Persbericht Persbericht · 26 september 2022

Het plan van het kabinet om de huurtoeslag aan te passen betekent dat ruim 900.000 huurders minder huurtoeslag krijgen. De voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon dempt de effecten van de aanpassing nauwelijks. Dit blijkt uit een impactanalyse van het Nibud. Op basis daarvan raadt het instituut af de huurtoeslag te veranderen zoals is voorgesteld. Aedes waarschuwde al eerder voor de desastreuze gevolgen en velen reageerden er ook negatief op. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Gezien de huidige zorgen over de koopkracht is het voor Aedes volstrekt duidelijk dat dit wetsvoorstel niet moet worden doorgezet.'

De meest ingrijpende wijziging die het kabinet voorstelt, is om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. Ook komen straks de servicekosten niet meer in aanmerking voor de berekening van de toeslag.

Impactanalyse Nibud: twee derde huurtoeslagontvangers gaat erop achteruit

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Nibud de impact van het kabinetsplan voor huishoudens berekend. Hoeveel huurtoeslagontvangers gaan er op voor- of achteruit en hoeveel dan? En wat betekent het voor de betaalbaarheid van hun huren?

Er gaan ook huurders op vooruit, maar bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er gemiddeld 29 euro per maand op achteruit. Werken met een normhuur betekent dat huishoudens met een huur van 550 tot 763 euro er maandelijks 15 tot 105 euro op achteruit gaan.

Veel meer huurders onder bestaansminimum

Op dit moment kunnen zo’n 550.000 huurders met huurtoeslag (38%) de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud niet betalen. Deze groep groeit flink naar 940.000 (64%) als de plannen van het kabinet doorgaan. Een verhoging van het minimumloon met 7,5% zou deze toename beperken tot 820.000 (56%), maar dat is nog steeds bijna de helft meer. Zelfs de inmiddels aangekondigde verhoging van het minimumloon met 10% zal niet genoeg zijn om het effect van de aanpassing van de huurtoeslag te compenseren.

Nibud: aanpassing huurtoeslag zo niet invoeren

Het kan volgens het Nibud niet de bedoeling zijn dat een ander systeem voor huurtoeslag leidt tot meer geldproblemen onder huurtoeslagontvangers. Haar conclusie is dan ook duidelijk: ‘Het Nibud raadt af om de huurtoeslag te veranderen zoals is voorgesteld.’

Aedes: voorstel maakt betaalbaar wonen alleen maar moeilijker

Ook Aedes en een groot aantal andere partijen reageerden eerder negatief op de kabinetsvoorstellen. De huurtoeslag wordt algemeen beschouwd als een goed werkende en effectieve maatregel.

Er zijn mogelijkheden de regeling praktisch te verbeteren, maar het kabinetsvoorstel maakt betaalbaar wonen voor lage inkomens alleen maar moeilijker. Des te zorgwekkender in deze tijden van hoge inflatie.