Huurdersklacht? Eerst naar corporatie, dan naar Huurcommissie

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Sinds 1 januari 2019 kan een huurder een klacht over zijn verhuurder aan de Huurcommissie voorleggen. Maar dat kan pas als de huurder de klacht eerst heeft ingediend bij de klachtencommissie van de woningcorporatie. Wanneer de corporatie de klacht niet naar tevredenheid afhandelt, of niet binnen een redelijke tijd, kan de huurder een klacht indienen bij de Huurcommissie.

De Huurcommissie behandelde de afgelopen twee jaar echter klachten zonder te checken of de huurder de klacht eerst had neergelegd bij de klachtencommissie van de corporatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Huurcommissie hebben afgesproken dat de Huurcommissie vanaf nu pas klachten in behandeling neemt als de klachtenprocedure bij de corporatie is doorlopen.

Bevoegdheden Huurcommissie

De Huurcommissie mag klachten gegrond of ongegrond verklaren, maar heeft geen mogelijkheden om sancties op te leggen of de verhuurder te dwingen tot uitvoering van onderhoud of betaling van een schadevergoeding. Voor deze zaken moet de huurder volgens de minister naar de kantonrechter. Hetzelfde geldt als de verhuurder zich niets van een uitspraak van de Huurcommissie aantrekt.

De Huurcommissie is wel bevoegd een uitspraak te doen over de huurprijs. Zij kan dus op verzoek van de huurder de huurprijs tijdelijk verlagen als er een gebrek is aan de woning en de verhuurder weigert dat gebrek te verhelpen. Er kan geen huurprijsverlaging plaatsvinden bij verstoring van het woongenot. Daarvoor moet de huurder naar de rechter.