Kamer stemt in met verlenging wet-Nijboer

Nieuws Nieuws · 12 april 2024
Experts
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Richard Bos
Senior lobbyist

De maximale huurstijging in de vrije sector blijft de komende 5 jaar beperkt tot de laagste van de 2: inflatie +1% of CAO +1%. De Tweede Kamer stemde op 9 april in met verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, de wet-Nijboer genoemd. Dat betekent dat de maximale huurstijging in de vrije sector 5,5% is per 1 mei 2024.

Deze wet, een initiatief van oud-Kamerlid Henk Nijboer, is een tijdelijke wet die eigenlijk per 1 mei 2024 zou aflopen. Om te voorkomen dat er geen maximum zou zijn voor de huurstijging in de vrije sector, moest deze worden verlengd. Minister De Jonge stelde voor dat te doen op een niveau van CAO +1%. Een meerderheid van de Kamer koos er voor om de huidige systematiek te behouden en daarmee voor een lagere maximale huurstijging dit jaar.

Aangenomen amendementen en moties

De Kamer amendeerde het wetsvoorstel op nog 2 punten. Zo is de looptijd van de nieuwe wet verlengd van 3 naar 5 jaar en ook de verjaringstermijn voor huurverhogingen is aangepast. Deze wordt nu 2 jaar in plaats van 5 jaar. Dit beschermt huurders beter. De wet loopt nu door tot en met 2029. De Kamer wil de werking van de wet in 2027 evalueren, ter voorbereiding op een mogelijk nieuwe verlenging of intrekking van de wet.

De Kamer nam ook 2 moties aan bij de wet. Uit de huidige evaluatie blijkt dat huurders en verhuurders vaak niet bekend zijn met de maximale huurprijsverhoging. Daarom wil de Kamer dat de regering zich samen met de gemeenten, huurders- en verhuurdersorganisaties én de Huurcommissie inspant om de bekendheid met de maximale huurprijsverhoging te vergroten. En om er concrete acties aan te verbinden. Ook wil de Kamer dat huurders nieuwe mogelijkheden krijgen om collectief een procedure te starten bij de Huurcommissie.

De verlengde wet-Nijboer gaat in per 1 mei 2024.

Kijk ook eens bij