Huurbeleid en betaalbaarheid

De Huurkrant 2021

Expert
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Welke onderwerpen komen aan bod in de Huurkrant?

  • Geen huurverhoging voor alle sociale huurwoningen in 2021.
  • De wetten eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen en tijdelijke huurkorting.
  • Mogelijke huurverhoging bij woningverbetering of verduurzaming.
  • Alles over de huurtoeslag, inclusief hoe huurders een proefberekening kunnen maken.
  • Een voorbeeld van maatwerk om betaalbaar wonen voor huurders mogelijk te maken.
  • De bezwaarprocedure bij ernstige onderhoudsgebreken.
  • Wat doen corporaties met de huuropbrengsten? Met ook informatie over de Actieagenda Wonen.

De informatie in de krant komt van de inhoudelijke experts van Aedes. U kunt er dus op vertrouwen dat uw huurders juiste en actuele informatie krijgen.

Wilt u de artikelen in de Huurkrant 2021 lezen?

Blader dan door de digitale Huurkrant.

Bestellen

Bestellen was mogelijk tot 11 maart 2021. Heeft u vragen over de Huurkrant of wilt u ‘m toch nog bestellen? Neem dan contact op met Nestas.

De Huurkrant is een gezamenlijke uitgave van Aedes en Nestas communicatie.