Bijstandsbewijs bruikbaar bij toewijzen van woningen

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Woningcorporaties kunnen sinds de invoering van de Veegwet Wonen in juli 2017, ook woningen toewijzen als een huurder een ’schriftelijk bewijs van toekenning van algemene bijstand’ (bijstandsbewijs) heeft. Huishoudens hoeven dan geen andere inkomensgegevens meer aan te leveren, zoals een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Enkele woningcorporaties maken al gebruik van deze mogelijkheid, maar Aedes merkt dat nog niet alle woningcorporaties op de hoogte zijn van deze maatregel. 

Het gebruik van een bijstandsbewijs maakt het toewijzen van een woning aan mensen met een bijstandsuitkering eenvoudiger. Zeker voor huishoudens die pas kort in de bijstand zitten, zijn de inkomensgegevens van de Belastingdienst vaak niet actueel. Huishoudens hebben dan op papier een hoger inkomen dan dat zij op dat moment vanuit de bijstand ontvangen. 

Een bijstandsbewijs is voor huurders bovendien vaak makkelijker om te krijgen dan de inkomensgegevens via de Belastingdienst. Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering kunnen zij vaak direct een bewijs meekrijgen. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn voor mensen die uit een opvangsituatie komen of voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het bijstandsbewijs is ook te gebruiken bij de verantwoording voor het toewijzingsbeleid. 

Meer informatie