Tijdelijke verhuur vanaf 1 juli 2024: wat zijn de gevolgen voor corporaties?

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Een vast huurcontract voor alle verhuurders is weer de norm vanaf 1 juli 2024. Alleen in uitzonderingsgevallen mogen verhuurders nog tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal 2 jaar sluiten. Dit geldt zowel voor zelfstandige woonruimten als voor onzelfstandige woonruimten (kamers). De Wet vaste huurcontracten heeft als doel huurders beter te beschermen. 

Tot 1 juli 2024 blijft het nog mogelijk om tijdelijke huurcontracten te sluiten die van rechtswege eindigen. De nieuwe wet is namelijk niet van toepassing op al bestaande tijdelijke huurovereenkomsten. 

Wat zijn de gevolgen voor woningcorporaties?

Voor woningcorporaties verandert er niet veel, omdat voor woningcorporaties nu al geldt dat zij slechts in uitzonderingsgevallen tijdelijke huurovereenkomsten mogen sluiten. De mogelijkheden die er al waren voor corporaties om specifieke doelgroepen tijdelijk te huisvesten met contracten zonder huurbescherming blijven grotendeels bestaan. 

Wat verandert er wél voor corporaties?

 • Het is straks niet meer mogelijk om woningen te verhuren aan mensen die tijdelijk voor werk in een andere plaats huren dan waar zij wonen.
 • Het verbod op tijdelijke verhuur gaat ook gelden voor onzelfstandige woonruimte.
 • Het wordt nu wel mogelijk om tijdelijk te verhuren aan personen die:
  1. gaan scheiden, aantoonbaar niet meer samenwonen met hun partner en tijdelijk een woning huren om dicht bij de kind(eren) te wonen
  2. voor werk (tijdelijk) op een Waddeneiland gaan wonen
  3. direct uit een COA-opvanglocatie komen en wachten op definitieve huisvesting (statushouders)

Wat blijft hetzelfde voor corporaties?

 • De mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten met:
  1. studenten die tijdelijk voor studie in een andere plaats huren dan waar zij wonen
  2. huurders die vanwege werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk een wisselwoning krijgen
  3. personen die uit een maatschappelijke opvang komen of in een sociale noodsituatie verkeren
  4. huurders die een 2e kanscontract krijgen na bijvoorbeeld ernstige overlast 
  5. jongeren tussen de 16 en 27 jaar die de huurovereenkomst overnemen van hun overleden ouder/verzorger (weeskinderen).
 • Het sluiten van zogenaamde doelgroepencontracten. Bijvoorbeeld het verhuren aan studenten. Als de huurder stopt met studeren kan de woningcorporatie de huur opzeggen. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren, ouderen, gehandicapten en grote gezinnen. De nieuw toegevoegde opzeggronden voor proefsamenwoners en verhuur aan directe familieleden gelden alleen voor particuliere verhuurders en niet voor woningcorporaties. 
 • Een woning verhuren die tijdelijk leeg staat in verband met een voorgenomen renovatie of sloop. Als de woningcorporatie toestemming heeft van de gemeente mag zij de leegstaande woning tijdelijk huren volgens de Leegstandwet.