Verhuiskostenvergoeding verhoogd per 29 februari 2024

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 29 februari 2024 verhoogd naar € 7.428. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

Het nieuwe bedrag is van toepassing op huurders die vanaf 28 februari 2024 verhuizen. Bij een verhuizing in de periode 28 februari 2023 - 29 februari 2024 gold een minimumvergoeding van € 7.156.

Vergoeding bij sloop of renovatie

Verhuurders zijn verplicht om deze verhuiskostenvergoeding te betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Deze regeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt.

Jaarlijkse aanpassing

De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag aan.

Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer huurders recht hebben op een verhuiskostenvergoeding.