‘Modernisering WWS voor onzelfstandige woningen goede zaak’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 25 juli 2023
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Aedes vindt het wetsvoorstel om het Woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woningen (WWSO) te moderniseren een goede zaak. Hierdoor gaat het WWSO veel meer lijken op het WWS voor zelfstandige huurwoningen. Dit maakt de waardering van woningen overzichtelijker.

De belangrijkste wijziging is dat het energielabel en de WOZ-waarde gaan meetellen in het WWSO. Het meetellen is wel anders ingevuld dan bij het WWS zelfstandig, maar dat vinden we een logische keuze.

Aandachtspunten

Aedes ziet nog wel enkele aandachtspunten:

  • In het voorgestelde WWSO zijn nu geen punten opgenomen voor zorgwoningen. In het WWS zelfstandig is geregeld dat een zorgwoning 35% meer WWS-punten kan krijgen. Dit is omdat die woningen vaak meer voorzieningen hebben en deze voorzieningen de verhuurder ook geld kosten. Aedes pleit ervoor om eenzelfde regeling op te nemen in het WWSO.
  • De huur die mag worden gevraagd voor onzelfstandige woningen komt in het voorstel iets hoger te liggen dan nu het geval is. Dit vraagt om extra aandacht voor de betaalbaarheid. Bijvoorbeeld door dit via de studiebeurs te regelen of door huurtoeslag toe te kennen aan onzelfstandige woningen. Dit laatste maakt de huurtoeslagregeling ook een stuk eenvoudiger in de uitvoering.
  • Het is belangrijk dat goed wordt gehandhaafd op naleving. Aedes is er voorstander van dat ook het WWSO dwingend in plaats van afdwingbaar wordt.

Er zijn nog  meer specifieke/technische aandachtspunten. Kences, de belangenbehartiger van de studentenhuisvesters, gaat in haar reactie op het wetsvoorstel uitgebreid in op deze verbeterpunten, die wij onderschrijven.

De reactie van Kences en alle andere reacties op het wetsvoorstel zijn te vinden op overheid.nl.