Vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen bij nieuwe verhuringen

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

In de Nationale Prestaties Afspraken (NPA) is in 2022 is afgesproken dat zittende huurders bij verduurzaming géén huurverhoging meer betalen voor isolatie. De vergoedingentabel die corporaties tot dan toe gebruikten ging vooral uit van isolatie en mag dus niet meer worden gebruikt worden bij zittende huurders. Maar voor nieuwe verhuringen is de vergoedingentabel wel bruikbaar. Daarom hierbij een geüpdatete en herziene vergoedingentabel, die jullie kunnen gebruiken bij nieuwe verhuringen.

Hulpmiddel

Aedes en de Woonbond zien de vergoedingentabel als een handig hulpmiddel voor corporaties om de huurprijs van woningen die opnieuw worden verhuurd te bepalen. Met de tabel kun je bepalen wat een logisch verschil in huur is tussen 2 vergelijkbare woningen met verschillende energielabels. Bij nieuwe verhuringen kun je kijken naar alle duurzaamheidsmaatregelen, ook isolatie. In de nieuwe tabellen zijn de gasprijzen van 2021-2023 meegenomen.

Het gebruik van de tabel is geen verplichting. De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op verschillen in gasgebruik tussen labels. Het verschil in woonlasten als gevolg van installaties zoals zonnepanelen of een warmtepomp is niet meegenomen in de tabel. Een groter verschil in de huurprijs kan goed te beargumenteren zijn. Zo kan het verschil tussen labels op basis van het WWS ook leiden tot een groter verschil in de huurprijs. Een corporatie mag zelf bepalen op welke principes een huurverhoging gebaseerd is en daar afspraken over maken met huurders. Het blijft verstandig om goed te bekijken wat een redelijk verschil in huurprijs is en of dat verschil niet onredelijk uitpakt voor de huurder.

Huurverhoging bij zittende huurder

Bij zonnepanelen of andere installaties, zoals warmtepompen, kun je ook nu nog een huurverhoging vragen bij zittende huurders. Op dit moment ontwikkelen Aedes en de Woonbond een nieuwe methodiek, waarmee corporaties een redelijke huurverhoging kunnen bepalen bij dergelijke duurzaamheidsinvesteringen. De verwachting is dat deze nieuwe methodiek voor de zomer gereed is.