Woningwaarderingsstelsel (WWS)

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een op punten gebaseerd systeem om de maximale (toegestane) huurprijs van een woning vast te stellen. Dit geldt op dit moment alleen voor sociale huurwoningen. Het is de bedoeling dat vanaf 2024 het WWS ook gaat gelden voor een deel van de woningen in de vrije sector.

Op basis van de kwaliteit kent het WWS punten toe aan (on)zelfstandige huurwoningen en woonwagens. De oppervlakte van de woning, de voorzieningen in de woning, de energiezuinigheid en de WOZ-waarde, allemaal zijn ze van invloed op het aantal punten. Die punten bepalen de maximale (toegestane) huurprijs die een verhuurder mag vragen. Het WWS beschermt dus de huurder tegen te hoge huurprijzen.

Via de Huurprijscheck van de Huurcommissie kunnen huurders zelf het aantal punten voor hun woning berekenen.

Aanpassingen in WWS

Het woningwaarderingsstelsel is de afgelopen jaren verschillende keren aangepast. Zo telt sinds 2011 de energieprestatie van de woning mee in de puntentelling. In 2015 verving de WOZ-waarde de punten voor de woonvorm en de woonomgeving.

Sinds 1 mei 2022 geldt een maximering van het aandeel punten uit de WOZ-waarde. Voor woningen met een gereguleerde huurprijs én 142 punten of meer volgens het WWS, is vanaf dat moment het aandeel van de WOZ-punten gemaximeerd op 33%. Deze maximering is bedoeld om te voorkomen dat de WOZ-waarde de maximale (toegestane) huurprijs te veel beïnvloedt.

Kijk ook eens bij

Regulering middenhuur

Op dit moment geldt het WWS alleen voor sociale huurwoningen. Op 27 februari 2023 is een wetsvoorstel in consultatie gebracht om het WWS ook te laten gelden voor de woningen in het middensegment. Als dit doorgaat en het wetsvoorstel op 1 januari 2024 van kracht wordt, gaat een maximale huurprijs ook gelden voor woningen tot en met 186 WWS-punten.

Kijk ook eens bij