Checklist prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie en corporatie

Sinds de invoering van de Woningwet zijn huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties gelijkwaardige partijen bij het maken van prestatieafspraken over het lokale woonbeleid. De Checklist Werkafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie(s) is een hulpmiddel bij de totstandkoming van die afspraken. De checklist is een gezamenlijke productie van de Woonbond, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Aedes.

De checklist biedt een beknopt overzicht van werkafspraken die de betrokken partijen helpen het proces van prestatieafspraken goed vorm te geven. De publicatie bevat praktische afspraken over de inrichting, ondersteuning en planning van het overleg. Ook staat vermeld over welke onderwerpen in principe prestatieafspraken gemaakt worden.

Gelijkwaardig, maar niet gelijk

Gemeente, corporatie en de huurdersorganisatie zijn gelijkwaardige partijen in het overleg, maar ze zijn niet gelijk. De bedoeling moet zijn er samen uit te komen, maar de belangen zijn soms verschillend. Ook heeft iedere partij zijn eigen cultuur en werkwijze. Het maken van goede werkafspraken is dan extra belangrijk.