Hulp bij prestatieafspraken over langer zelfstandig wonen

Gemeenten, woningcorporaties en huurders moeten veel regelen om mensen die zorg nodig hebben zelfstandig te laten wonen op een comfortabele en veilige manier. In de prestatieafspraken kunnen zij daarvoor afspraken vastleggen. Om hen daarbij te helpen maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking.

Vaak ontbreekt het huurders aan een helder overzicht van de beschikbare woningen, weten ze niet of en hoe ze naar een makkelijkere woning kunnen verhuizen en is niet duidelijk wie bijvoorbeeld aanpassingen in de woning regelt. Gemeenten en hun samenwerkingspartners kunnen hier wat aan doen door concrete afspraken te maken over langer zelfstandig wonen in de gemeente.

De Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg helpt daarbij. Hoe maak je bijvoorbeeld afspraken over de beschikbare woningen? En over voldoende voorzieningen in wijken waar veel ouderen wonen? Welke organisaties laat je meepraten? De handreiking geeft tips en voorbeelden uit de praktijk. Platform31 en het kenniscentrum haalden kennis en ervaringen op tijdens meerdere sessies met corporaties, huurders, zorgorganisaties en gemeenten.