Bovenlokale prestatieafspraken: gebruik deze tips & tricks

Nieuws Nieuws · 12 april 2022
Expert
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Hoe maak je betere prestatieafspraken en hoe bereik je als corporatie, gemeente en huurdersorganisatie sneller resultaat? Om woningcorporaties te ondersteunen bij bovenlokale prestatieafspraken heeft Aedes een handreiking laten ontwikkelen met tips & tricks en best practices.

Gemeenten en corporaties hebben de afgelopen jaren op verschillende manieren afspraken gemaakt over prestaties op het gebied van wonen. Denk aan Regio Deals, Woonakkoorden, regionale woonvisies en regionale prestatieafspraken. Bovenlokaal afspraken maken wordt nu steeds belangrijker, want opgaven als de energietransitie, nieuwbouw en het sociaal domein overstijgen wijk, dorp en gemeente. Hoe leidt dit hogere schaalniveau tot betere prestatieafspraken en snellere realisatie? Hoe word je samen als corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties meer dan de som der delen? Wat zijn succesfactoren in het samenwerkingsproces?

Gebruik de tips & tricks

In opdracht van Aedes ontwikkelde Atrivé een handreiking met tips & tricks om lokaal en regionaal tot effectieve en passende meerpartijenafspraken te komen. Dat begint bij een goede start en eindigt bij samen sturen op het realiseren van wat je afspreekt.

Download de handreiking Bovenlokale prestatieafspraken