Handreiking bij regionale samenwerking

Woningcorporaties opereren niet alleen. Ze zijn onderdeel van een keten van maatschappelijke organisaties en overheden, die vaak één visie op onder meer de woningmarkt delen. Dat vraagt om goede samenwerking tussen corporaties in de regio en hun stakeholders. Lees meer hierover in de Handreiking (In) het belang van de regio.

 De publicatie (In) het belang van de regio geeft een handreiking voor regionale samenwerking. In opdracht van Aedes stelde RIGO deze handreiking op.