‘Wachttijd in veel gemeenten onacceptabel lang’

Nieuws 24 april 2021

‘Dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in veel gemeenten onacceptabel lang is, verbaast mij niet. Alleen grootschalige nieuwbouw en een betere regionale spreiding van de druk op de sociale huursector kunnen deze frustrerende situatie verbeteren. Het is goed dat deze site inzichtelijk maakt hoe groot de omvang en de ernst van de wooncrisis is.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn in reactie op de lancering van een nieuwe website door de NOS.

De site brengt per Nederlandse gemeente in beeld hoe lang de wachttijd op een sociale huurwoning is. Voor de totstandkoming werkte de omroep in de afgelopen maanden intensief samen met een groot aantal woningcorporaties. Aedes heeft de bevindingen van de NOS op de nieuwe site niet kunnen verifiëren. Wel leverde ze, samen met corporaties, aanvullende gegevens, bijvoorbeeld over het totale aantal beschikbare sociale huurwoningen per gemeente.

Regie en ondersteuning vanuit het Rijk

Van Rijn: ‘Voor het ontstaan van de lange wachttijden is tal van oorzaken aan te wijzen. Maar het komt er vooral op neer dat er jarenlang domweg te weinig is gebouwd, terwijl de vraag naar woningen wel toenam. In de komende tien jaar hebben we een miljoen nieuwe woningen nodig. Maatschappelijke partijen kunnen dit aan, maar niet zonder regie en financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Er is geen tijd meer te verliezen, dat is mijn belangrijkste boodschap aan een nieuw kabinet.’

Aedes onderzoekt daarnaast met een koplopergroep van corporaties de mogelijkheden voor een landelijk woonruimteverdeelsysteem. Dit moet het voor woningzoekenden mogelijk maken om landelijk te reageren waar de kans op een sociale huurwoning het grootst is. Dit draagt mogelijk bij aan spreiding van de vraag, meer verhuisbewegingen en dus meer kans op een woning.

Lees meer over