Stevige groei voorraad Amsterdamse sociale huurwoningen

De druk op de Amsterdamse woningmarkt is al jaren ongekend groot. Marktpartijen storten zich op de woningmarkt in Amsterdam, met enorme prijsstijgingen en competitie tot gevolg. Woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisaties maken daarom uitgebreide en concrete afspraken over groei van de voorraad en de condities waaronder nieuwbouw van sociale huur plaatsvindt. Onderstaande is een selectie van de afspraken. Zie voor meer afspraken de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 (pagina 6 t/m 11).

Selectie van de prestatieafspraken:

Meerjarenafspraak 2020-2023

 1. Corporaties zorgen ervoor dat de voorraad sociale huurwoningen in de periode 2020-2023 met 3.000 woningen toeneemt, dit komt overeen met een meerjarig gemiddelde groei van gemiddeld 750 woningen per jaar.
 2. Deze groei is gebaseerd op oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar (meerjarig gemiddelde) en alleen te realiseren als we er gezamenlijk voor zorgen dat binnen de afsprakenperiode de projecten uit bijlage 2 tot oplevering komen. Daarnaast moet een project (met tijdelijke woningen) gedurende de afsprakenperiode in exploitatie blijven.
 3. Corporaties verkopen zoveel sociale huurwoningen als financieel nodig is om de investeringen te kunnen doen die voor deze groei nodig zijn.
 4. Corporaties ramen de benodigde verkoopinkomsten aan de hand van het investeringsprogramma. Bij neerwaartse bijstellingen in dit programma stellen corporaties ook het aantal verkopen neerwaarts bij.
 5. Gezamenlijk onderzoeken we alternatieve financiële constructies om minder sociale huurwoningen te verkopen en toch dezelfde groei van de sociale huurvoorraad te kunnen realiseren.
 6. We streven gezamenlijk naar een grotere groei dan de 750 woningen gemiddeld per jaar, door de toevoeging van tijdelijke woningen.

Afspraak 2021

n.v.t.

Oplossing

 1. Benoem  concreet het aantal  sociale huurwoningen waarmee de voorraad in een bepaalde tijdsperiode moet groeien (in het geval van de gemeente Amsterdam ca. 750 sociale huurwoningen per jaar).
 2. Benoem de aannames/onderzoeken die als basis dienen voor dit aantal en benadruk dat alle partijen gezamenlijk aan de lat staan.
 3. Maak concrete afspraken over het totaal aantal verkopen die nodig zijn om de benodigde investeringen te kunnen doen en verbijzonder dat op wijkniveau waar nodig.
 4. Partijen onderzoeken financiële constructies om minder sociale huurwoningen te verkopen en toch dezelfde groei van de sociale huurvoorraad te realiseren.
 5. Partijen streven samen naar een grotere groei dan het streefgetal in punt 1.
 6. Partijen maken zeer concrete afspraken over kwaliteit en prijs (m2, huurprijs, doelgroep, levensloopgeschiktheid, combinatie met middenhuur, grondprijs, erfpacht).

Radboud Sutorius (AFWC): ‘Het helpt ontzettend als corporaties, gemeente en huurdersorganisaties het eens zijn over de kwantitatieve groei van de sociale huurvoorraad.’

Meer informatie

Neem contact op met Radboud Sutorius - beleidsmedewerker van o.a. woningbouwproductie en verkoop bij AFWC. Of kijk op Samenwerkingsafspraken gemeente Amsterdam 2020-2023

 • Plaats: Gemeente Amsterdam
 • Wanneer: Samenwerkingsafspraken 2020-2023
 • Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam, AFWC en PAHK