Waalwijk: niet werken volgens het boekje als maatwerkoplossing

Een toenemende regeldruk in de zorg in combinatie met complexe systemen kunnen ervoor zorgen dat maatwerkoplossingen voor kwetsbare inwoners onbereikbaar zijn. Met de pilot Maatpact helpen professionals vijftig huishoudens in negen gemeenten in de regio Hart van Brabant, zo nodig door zich juist niét aan regels en wetten te houden. Casade sluit zich bij dit initiatief aan.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2020-2024

In 2019 is in Hart van Brabant een pilot gestart onder de titel Maatpact om de hulpverlening anders te organiseren. Professionals gaan vijftig huishoudens effectief helpen, zo nodig door juist níet volgens het boekje te werken: belemmerende regels en wetten mogen opzij gezet worden. Casade neemt deel aan dit initiatief en zet actief in op samenwerking met de betrokken instanties. In 2020 zal dit met gemeente en Huurdersbelangenvereniging (HBV) worden geëvalueerd. De verdeling over de gemeenten vindt plaats naar rato.

Afspraak 2021

n.v.t.

Oplossing

Casade neemt deel aan het initiatief Maatpact en zet actief in op samenwerking met de betrokken organisaties. In 2020 wordt de deelname met gemeente en HBV geëvalueerd.

Resultaten in 2019 (fase 1):

  • Doorbraak bij vijftig huishoudens
  • Intensieve begeleiding van Instituut Publieke Waarden bij doorbraak (voordoen, training, coaching, reflectiesessies)
  • Gemiddeld 2.500 euro besteed aan een doorbraak (minder dan de verwachte 5.000 euro)
  • Gemiddeld financieel rendement per doorbraak 22.000 euro.
  • Financieel rendement fase 1: 1.1 miljoen euro
  • Maatschappelijk rendement: het leven van inwoners verbetert meteen

Meer informatie

Bekijk de prestatieafspraken

  • Plaats: Gemeente Waalwijk
  • Wanneer: Prestatieafspraken Waalwijk 2020-2024
  • Betrokken partijen: Gemeente Waalwijk, HBV Samen Sterk, HVOW en Casade.