Woonlasten in kaart door VoorzieningenWijzer in Coevorden

Betaalbaarheidsproblemen komen deels voort uit gebrek aan inzicht in de persoonlijke financiële situatie. De VoorzieningenWijzer biedt huurders in Coevorden inzicht in uitgaven en mogelijkheden tot besparing. Die besparingsmogelijkheden zitten deels in aan te vragen gemeentelijke toeslagen/subsidies. Hiermee besparen huurders op hun woonlasten. In steeds meer gemeenten wordt de VoorzieningenWijzer gebruikt. Vaak gefinancierd door gemeenten en corporatie. Coevorden was een van de eerste plaatsen waar men de VoorzieningenWijzer gebruikte, met resultaat.

Prestatieafspraak

Meerjarenafspraak 2019-2023

Nieuwe huurders moeten een goede start kunnen maken in hun nieuwe woning. Daarom krijgen  alle nieuwe huurders de mogelijkheid om met persoonlijke ondersteuning hun financiële situatie te inventariseren. Mogelijke financiële besparingen worden daarbij getoetst en aangevraagd. Ook huidige huurders kunnen deze ondersteuning krijgen. Betrokken partijen kunnen die vanuit hun signaleringsrol aanbieden. Gemeente en corporaties spreken af dit gezamenlijk aan te bieden en de kosten hiervan gezamenlijk te dragen.

Afspraak 2021

 • Domesta
  In 2019 zijn we gestart met het gezamenlijk aanbieden van de VoorzieningenWijzer in Coevorden. Nieuwe huurders hebben we actief aangeboden hiervan gebruik te maken. Domesta zal de VoorzieningenWijzer blijvend aanbieden. We gaan bij huurders op huisbezoek om te kijken of zij kunnen besparen op de woonlasten.
 • Woonservice
  Woonservice blijft de Voorzieningenwijzer inzetten.
 • Gemeente
  Er is een convenant opgesteld en getekend door alle betrokken partijen. Het Maatschappelijk Welzijn Coevorden voert de VoorzieningenWijzer uit en rapporteert hier over. De kosten worden naar rato verdeeld. Momenteel wordt nog gekeken hoe de VoorzieningenWijzer in de processen binnen de gemeente kan worden geïntegreerd.  We gaan verder met het integreren van de VoorzieningenWijzer binnen de gemeentelijke processen. Zodat die op een logische plek wordt geborgd en meer inwoners kan bereiken.

Oplossing

 • (Nieuwe) huurders van Domesta en Woonservice kunnen gebruikmaken van de VoorzieningenWijzer.
 • De VoorzieningenWijzer is een onafhankelijke organisatie die huurders helpt met het verkrijgen van inzicht in gemeentelijke regelingen. Niet alleen door het noodzakelijke inzicht te geven, maar ook door bijvoorbeeld te helpen bij de overstap naar een andere aanbieder of door aanvragen te regelen.
 • Gemeente en corporaties financieren de Voorzieningenwijzer gezamenlijk.
 • Huurders besparen op hun woonlasten.

Woonservice: ‘Onze uitzettingen zijn door het gebruik van de Voorzieningenwijzer afgenomen en de huurachterstanden zijn gelijk gebleven terwijl we meer kwetsbare mensen opvangen.’

Meer informatie

Neem contact op met Michiel Hasslacher,  strategisch beleidsadviseur Domesta

Informatie over VoorzieningenWijzer           

 • Plaats: Gemeente Coevorden
 • Wanneer: Prestatieafspraken 2021
 • Betrokken partijen: Gemeente Coevorden, Domesta, Woonservice, huurdersorganisaties