Rapport Commissie Toekomstzorg thuiswonende ouderen: Oud en zelfstandig in 2030

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Meer variatie in woonvormen, inzet van digitale hulpmiddelen en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Dat adviseert de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen aan de Tweede Kamer. De commissie onderzocht hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst kan verbeteren. Aedes onderschrijft de adviesrichtingen en corporaties willen graag aan de slag. Maar die opties moeten betaalbaar zijn en wetgeving voor ouderenhuisvesting moet worden versoepeld.

De commissie stelt in hun rapport dat de overheid voor meer geschikte woningen moet zorgen en de inzet van digitale hulpmiddelen stimuleren. Ouderen hoeven dan minder vaak een beroep te doen op professionele ondersteuning en zorg. Daarnaast roepen zij partijen op om lokaal en regionaal beter samen te werken in de zorg voor ouderen.

Opvallend is dat de commissie het belang van woonvormen tussen de woning en het verpleeghuis de zogenoemde tussenvormen als eerste noemt en niet de zorg. Aedes ziet ook dat de behoefte aan andere woonvormen de afgelopen jaren is toegenomen. Mensen leven langer en met de veranderingen in de zorg blijven mensen ook langer zelfstandig wonen.

Corporaties dragen graag bij aan de creatie van meer tussenvormen. Op sommige plaatsen lukt dat, zoals de Hof van Leijh van Elan Wonen. In de praktijk lopen corporaties echter te vaak tegen knelpunten aan. Veel corporaties hebben een gebrek aan ruimte om te kunnen bouwen of lopen vast op wetten en regels. Denk aan het makkelijker kunnen schuiven tussen DAEB en niet-DAEB bij het ontwikkelen van tussenvormen.

Een ander groot struikelblok is het rondkrijgen van de businesscase. Woonvormen die geschikt zijn voor ouderen vragen om andere voorzieningen dan een reguliere woning. Denk aan een gemeenschappelijke ruimte. Zo’n voorziening is zeer belangrijk in het slagen van een project maar brengt extra kosten met zich mee en wie betaalt die?

Afschaffen verhuurderheffing

De commissie is daarom voor afschaffing van de verhuurderheffing om geld vrij te maken voor gemeenschappelijke ruimtes en bijkomende voorzieningen voor ouderen. Een dergelijke impuls brengt innovatie en de bouw van onder andere deze woonzorgprojecten op gang. Aedes pleit al langer voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Het geld dat corporaties daarmee besparen, kunnen ze investeren in goede woningen.

Corporaties experimenteren met woonvormen

Met extra middelen kunnen corporaties experimenteren met nieuwe woonvormen die de sociale interactie en samenhang stimuleren. Zo kunnen corporaties inspelen op veranderingen in hun huurdersgroepen. Corporaties zijn hier lokaal al mee bezig en er zijn ook goede voorbeelden. Bovendien werkt Aedes met Platform31 en RVO aan het project Woonvariaties en neemt Aedes deel aan de Taskforce Wonen en zorg.

Reageren op het rapport?

Geïnteresseerden kunnen tot 1 april 2020 reageren op het advies via [email protected].  

Bekijk het volledige rapport