De regio Haaglanden biedt maatwerk bij doorstroming

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Senioren aan een passende woning helpen wordt steeds belangrijker. Voor de ouderen zelf, die bijvoorbeeld de trap niet meer op kunnen. Maar ook om zo een eengezinswoning vrij te maken voor een gezin. Rebecca Brekelmans en Julie Lelieveld zijn zogenoemde seniorenmakelaars die oudere huurders in de regio Haaglanden helpen om te verhuizen naar een woning die bij hen past. 

Geen enkele situatie is hetzelfde

Julie Lelieveld en Rebecca Brekelmans werken samen met 4 andere seniorenmakelaars in de regio. Dat is heel waardevol omdat ze met elkaar ideeën kunnen uitwisselen. Want geen enkele situatie is hetzelfde. Lelieveld: ‘Je gaat echt met elkaar kijken: wat zijn de mogelijkheden en wie kan ons daarbij helpen. Soms kunnen we elkaar ook helpen met een woning van een van de andere corporaties in de regio.’ 

Lelieveld werkt voor het samenwerkingsverband van de gemeente Delft en 3 corporaties die daar actief zijn: Woonbron, Vidomes en Stedelink. Zij vertelt dat ze voor senioren die een grote woning achterlaten, echt maatwerk kan bieden. ‘Maar er zijn ook senioren die geen grote woning achterlaten en die wel echt moeten verhuizen. Het zijn vaak kwetsbare mensen, die tussen wal en schip dreigen te vallen.’

Waar je ze in eerste instantie al mee helpt, is dat je een contactpersoon voor ze bent. Je luistert en neemt hen het regelwerk uit handen.
Rebecca Brekelmans
Rebecca Brekelmans
Seniorenmakelaar Sociale Verhuurders Haaglanden

Deze kwetsbare senioren komen dan doorgaans terecht bij Rebecca Brekelmans, die in dienst is bij Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). ‘Ik heb meestal te maken met mensen in een kwetsbare situatie. Waar je ze in eerste instantie al mee helpt, is dat je een contactpersoon voor ze bent. Zij hoeven niet meer langs allerlei klantencontactcentra om hun verhaal uit te leggen. Ik neem hen het regelwerk uit handen. Niet iedere kwetsbare senior komt in aanmerking voor urgentie. Vaak gaat het om maatwerk waarbij een urgentie niet toereikend is.’ 

Groot netwerk in de regio

Gelukkig hebben de seniorenmakelaars een heel groot netwerk van hulpverleners, welzijnspartijen, gemeenten en corporaties in de regio. Dit is nodig om alle senioren te helpen, want de senioren weten hen goed te vinden. In 2023 hebben ze ruim 200 huishoudens aan een andere woning geholpen, die beter bij hun situatie past. 

Ondanks hun grote netwerk moeten de seniorenmakelaars ook wel eens nee verkopen. Brekelmans: ‘Helaas komt het voor dat ik ze niet kan helpen. Maar de mensen die ik moet afwijzen accepteren de nee wel. Ze voelen zich gehoord, want er heeft echt iemand naar hen geluisterd en bij alle instanties geprobeerd iets voor ze te regelen.’ 

Kijk naar wat er mogelijk is, want daar kun je mensen echt mee helpen.
Julie Lelieveld
Julie Lelieveld
Seniorenmakelaar in Delft

Meebewegen om het verschil te maken

Corporaties vinden het moeilijk om van regels af te wijken, merken Lelieveld en Brekelmans. Maar soms is het juist goed om wat mee te bewegen. Brekelmans: ‘Het komt voor dat iemand die een grote woning achterlaat, maar net iets te veel inkomen heeft voor een bepaald seniorencomplex waar diegene graag naar toe wil. Omdat er wel een schaarse woning vrijkomt, vraag ik de corporatie om hieraan dan toch mee te werken.’ 

Niet te star met regels omgaan is dan ook een tip die ze aan andere corporaties meegeeft. ‘Je kunt niet voor iedereen een uitzondering maken, maar soms kun je wel het verschil maken’, aldus Brekelmans. ‘Natuurlijk moet je transparant blijven’, vult Lelieveld aan. ‘Maar je moet ook kijken wat je wél kunt doen.’

Tips

Andere tips die ze graag delen zijn:

  • Werk met 1 contactpersoon per huishouden.
  • Blijf het gesprek voeren met andere afdelingen van de corporatie, met de gemeente en hulpverleningsinstanties.
  • Maak als seniorenmakelaar gebruik van je bewegingsruimte.

Lelieveld: ‘Kijk naar wat er mogelijk is, want daar kun je mensen echt mee helpen.’

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) werkt op regionale schaal onder andere samen aan doorstroming. In de regio Haaglanden zijn 6 seniorenmakelaars aan het werk. 1 is bij SVH in dienst. De andere 5 werken vanuit de corporaties en gemeenten. SVH is de schakel tussen de verschillende seniorenmakelaars en zorgt voor het samenbrengen en stroomlijnen van de werkwijze van deze initiatieven. De seniorenmakelaars hebben een maatwerkkader. Waar nodig mogen zij, binnen dat kader, maatwerk toepassen om een verhuring te laten slagen. De praktijk leert dat inzet van deze maatwerkregels in veel gevallen niet nodig is.

Meer weten?
Kijk op de website van Woonnet Haaglanden.