Online bijeenkomsten over huisvesting aandachtsgroepen en ouderen

Nieuws Nieuws · 9 februari 2024

Ook dit jaar organiseert BZK maandelijks online 'inloop' bijeenkomsten over het rijksprogramma Een thuis voor iedereen. Gemeenten en woningcorporaties kunnen uiteenlopende vragen stellen over de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen.

Op 16 april vertelt Ann Meijer, lid van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, over haar ervaringen bij de samenwerking in de regio Breda. Daar werken 8 gemeenten, 8 woningcorporaties en 8 zorgaanbieders sinds een jaar intensief samen in een Regionaal huisvestingsplatform om mensen uit de maatschappelijke opvang sneller zelfstandig te laten wonen en ze daarbij langdurig te ondersteunen.  

In de tweede bijeenkomst, op 19 maart, vertelde Nanke Hofstra, expert bij de RVO, over het verplichte volkshuisvestingsprogramma en wat de relatie is met de woonzorgvisie. Uiteraard was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

De eerste keer, op 20 februari, vertelde Ingrid de Gooijer, programmamanager WWZ van WonenBreburg, over het ontstaan van de regionale woonzorgvisie in Hart van Brabant en het voordeel van deze visie vanuit het perspectief van de gemeente en de woningbouwcorporaties. Zij heeft vanuit de gemeente Tilburg aan de wieg gestaan van deze regionale woonzorgvisie en ziet nu vanuit de corporatiesector opnieuw waarom deze visies zo hard nodig zijn.

Volgende data: 16 april, 21 mei, 18 juni, 17 september, 15 oktober en 19 november. Alle 'inloop' spreekuren starten om 11.30 uur en duren een uur. Aanmelden voor een datum is niet nodig. Met onderstaande button open je de Teams-omgeving.

Meer informatie

In het programma Een thuis voor iedereen werkt het ministerie van BZK samen met andere ministeries, de VNG, Aedes, het IPO, de RVO en Platform31. Wil je meer weten over de huisvesting van aandachtsgroepen? Kijk op het Online Kennis- en Expertisecentrum (OKEC).

Kijk ook eens bij