Online bijeenkomst: Een thuis voor iedereen

De samenwerkende partijen van het programma 'Een thuis voor iedereen'

dinsdag 15 oktober 2024 11:30 - 12:30
online

In dit online 'spreekuur' geven we toelichting over het programma en is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Aanmelden is niet nodig. Met onderstaande link opent de Teams-omgeving:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNmYTAyMWMtMjAy…

Inhoud van de bijeenkomsten
Tijdens deze inloop bijeenkomsten kunnen gemeenten en woningcorporaties uiteenlopende vragen stellen over de huisvesting van aandachtsgroepen.

Meer informatie
In het programma Een thuis voor iedereen werkt het ministerie van BZK samen met andere ministeries, de VNG, Aedes, het IPO, de RVO en Platform31. Wil je meer weten over de huisvesting van aandachtsgroepen? Kijk op het Online Kennis- en Expertisecentrum (OKEC).