Doorstroming

Niemand twijfelt aan het belang van doorstroming in de volkshuisvesting. Daarom investeren veel corporaties op talrijke manieren om doorstroming in hun bezit te bevorderen. Niet als doel op zich, maar als middel om huishoudens gedurende hun leven passend te kunnen laten wonen, zowel qua wooncomfort en woonomgeving als qua betaalbaarheid.

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Wat speelt er?

Woningsplitsing in het landelijk gebied heeft potentie. Hier zijn veel (grote) eengezinswoningen, terwijl jongeren...

Een gezamenlijke aanpak door verschillende partijen en het voeren van gesprekken met ouderen draagt bij aan...

Steeds meer woningcorporaties zijn of willen actief aan de slag met doorstroming. Niet als doel op zich, maar als...

Podcast

Podcast · 26 okt 2023

Waarom is doorstroming belangrijk? En hoe kunnen verschillende organisaties dit stimuleren? Je hoort het in de...

Wist je dat? 

Het belangrijkste doel van de doorstromingsaanpakken is het bevorderen van passend aanbod (85%). Daarna volgt het vergroten van de beschikbaarheid van woningen voor nieuwe bewoners (75%). Minder vaak gebruiken corporaties deze maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren (20%) en de betaalbaarheid te bevorderen (18%). 

Een staafdiagram die de verschillende doelen van doorstroming weergeeft