Hoe kun je aan de slag met friendscontracten?

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Met het friendscontract kunnen woningcorporaties snel meer woonruimte bieden voor alleenstaanden en vriendengroepen, en bestaande woningen beter benutten. Daarom heeft Platform31 een handreiking gemaakt voor corporaties en gemeenten met handvatten om het friendscontract in de praktijk vorm te geven.

De kern van een friendscontract is de verhuur van 1 woning aan meerdere afzonderlijke alleenstaanden, met 1 gezamenlijk huurcontract. Huurders regelen zelf de totale huurbetaling en zorgen zelf voor nieuwe huurders. Huurders vormen samen 1 huishouden (geen stellen of gezinnen) en zijn in gelijke mate financieel verantwoordelijk én beschermd.

Voor- en nadelen

De handreiking laat verschillende inrichtingskeuzes zien die woningcorporaties kunnen maken, geeft de voor- en nadelen weer van een friendscontract, bevat verschillende woonlastenberekeningen van huren met een friendscontract en geeft diverse aandachtspunten en tips mee. Bijvoorbeeld over het toewijzen van woningen via friendscontracten, de inkomenstoetsing en coöptatie.

Friendscontracten kun je toepassen in middenhuur en sociale huur. Het vraagt weinig systeemaanpassingen. De woonlasten van de huurder zijn bij een friendscontract laag, het verhoogt de huuropbrengsten van de corporatie en verlaagt de huurtoeslaguitgaven. Het friendscontract is ook interessant als woonconcept bij nieuwbouw.

Het friendscontract is een van de woingdeelvarianten die ook aan bod komt in de gereedschapskist doorstroming.

Kijk ook eens bij