Werken aan doorstroming van senioren

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Een gezamenlijke aanpak door verschillende partijen en het voeren van gesprekken met ouderen draagt bij aan doorstroming van senioren op de woningmarkt. Een nieuwe toolkit van Platform31 biedt werkbladen, praatplaten en verschillende instrumenten en interventies. Hiermee kunnen gemeenten, woningcorporaties, burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties, makelaars en anderen aan de slag om lokaal of regionaal tot een doorstroomaanpak te komen.

3 onderwerpen

De toolkit behandelt de volgende 3 onderwerpen:

  • Een integrale aanpak: ontwikkelen van een integrale aanpak gericht op doorstroming van senioren op de woningmarkt, waarbij de inzet van verschillende organisaties zo goed mogelijk op elkaar aansluit.
  • Zicht op de opgave en resultaten: inzicht krijgen in de opgave en bepalen hoe een monitor kan worden vormgegeven.
  • Vergeet het gedrag niet: in gesprek gaan met senioren over het zelfstandig blijven wonen nu en in de (nabije) toekomst, en gewenste ondersteuning bij een eventuele verhuizing.

Per onderwerp zijn enkele werkbladen en/of praatplaten opgenomen. Ook is een korte uitleg over het onderwerp opgenomen en lichten de makers van Platform31 toe hoe je de verschillende werkbladen en de praatplaten kunt gebruiken.

Met de werkbladen en praatplaten is deze toolkit van Platform31 een mooie aanvulling op de Gereedschapskist doorstroming van Aedes met diverse instrumenten en voorbeelden uit de praktijk.

Kijk ook eens bij