Woningdelen in sociale huurwoningen: gebruik de handreiking

Nieuws Nieuws · 25 april 2022
Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Steeds vaker hebben huurders de wens om leegstaande kamers te verhuren. Bijvoorbeeld omdat ze woningzoekenden willen helpen, of omdat ze zelf wat gezelschap willen. Vooral voor jongeren die wat extra aandacht nodig hebben, is deze vorm van woningdelen een goede opstap naar zelfstandig wonen. Stichting Kamers met Aandacht ontzorgt verhuurders bij deze vorm van woningdelen en heeft voor corporaties een handreiking opgesteld die de belangrijkste vragen beantwoordt.

In ongeveer 50 gemeenten is Stichting Kamers met Aandacht de intermediair tussen de gemeente, de verhuurder en de kamerzoekende jongere. Een derde van de aangeboden kamers is in een sociale huurwoning. En dan moet de corporatie goedkeuring geven voor onderverhuur. 

Tussenvorm van zelfstandig wonen

Bianca van der Neut is sinds 2 jaar directeur van de stichting Kamers met Aandacht en heeft jarenlange ervaring in de jeugdzorg. ‘Ik kwam er achter dat als jongeren tussen 18 en 23 jaar de maatschappelijke opvang verlaten, ze vaak tussen wal en schip vallen. Ze zijn op zichzelf aangewezen en hebben vaak geen vangnet als ze de stap naar zelfstandig wonen maken. Voor sommigen is die stap te groot. Kamers met Aandacht biedt hun een tussenvorm van zelfstandig wonen.’ 

Inmiddels hebben 10 corporaties bij Stichting Kamers met Aandacht aangegeven deze vorm van onderverhuur toe te staan. 

Praktische handreiking

Welke risico’s loop ik als corporatie? Bijvoorbeeld bij wanbetaling, bij het overlijden van de hoofdhuurder of bij overlast? Hoe stel ik een passend huurcontract op, zowel voor de hoofdhuurder als voor de onderhuurder? En welke rechten heb ik (nog) als verhuurder? Op basis van deze en vele andere vragen, heeft Kamers met Aandacht een praktische handreiking opgesteld om de koudwatervrees bij verhuurders weg te nemen. 

De handreiking is mede tot stand gekomen door Kansfonds. Willem van Sermondt: ‘Er zijn veel mensen die hun huis en hart willen openstellen. Dat is hard nodig voor deze jongeren én helpt de verhuurder. Laten we thuisgeven, net zolang tot iedereen een thuis heeft.’