Inspiratie voor woonvormen

Mensen leven langer en met de veranderingen in de zorg blijven mensen ook langer zelfstandig wonen. Aedes werkt samen met leden aan oplossingen en ondersteunt het programma Langer Thuis van het ministerie VWS. Zo ontstaan verschillende woonvormen voor deze groeiende groep. Wij hebben vijf soorten woonvormen van en met corporaties in willekeurige volgorde op een rij gezet. Laat u inspireren door de bijbehorende voorbeelden.

1. Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Ouderen wonen steeds vaker samen maar toch met een eigen stek. Soms hebben zij een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement en een gemeenschappelijke ruimte. Het experiment vitale woongemeenschappen onderzocht een goede invulling en daaruit kwamen een handreiking (pdf) en het draaiboek van ‘Studio BRUIS – Samen Buurten’ (pdf). De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment in een onderzoeksrapport (pdf). Het Planbureau voor de leefomgeving schreef een rapport over ouderen die op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen.  

Voorbeelden uit de praktijk:

Hart van Austerlitz
Verzorgingshuis nieuwe stijl 
Zorg eruit buurt erin een nieuw leven voor verzorgingshuizen van Habion 
Sterrenbos in Oss  
Seniorenontmoetingspunt in Doetinchem 
Het Ouden Huis
Attifa, woongemeenschap voor migrantenouderen
Akropolistoren
Ramses Shaffyhuis
Gemeenschappelijk wonen over de grens 

2. Gemeenschappelijk gemengd wonen

Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen. 
Voorbeelden uit de praktijk:

Hof van Leijh in Haarlem  
Jong en oud samen redzaam in Huis Assendorp, Zwolle  
Zorgzaam wonen: iedereen kan iets bijdragen 

3. Kleinschalig wonen/ moderne hofjes

Sommige mensen wonen liever in een kleinschalige woonvoorziening als ze op leeftijd komen. Voorbeelden variëren van mantelzorgwoningen dicht bij familie tot moderne hofjes. 

Voorbeelden uit de praktijk:

Zeventien voorbeelden uit de praktijk van levensloopbestendig bouwen 
Woningcorporaties en mantelzorgwoningen 
De kangoeroewoning: met de hele familie onder één dak
Laat niemand in eenzaamheid leven
Studentenhuis voor 55 plussers goed idee
Oud worden doe je liever niet alleen (video via Youtube)
Mensen met dementie wonen beschermd in Denekamp
Villa Begonia
Knarrenhof

4. Gestippeld wonen, harmonicawonen, gemengd woningbezit

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex.

Voorbeelden uit de praktijk:

Villa Begonia

5. Particulier wooninitiatief 

Eigen initiatief van bijvoorbeeld een groep vrienden om op een woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen of van ouders die een woonvorm voor hun kind realiseren.

Voorbeelden uit de praktijk:

Handreiking Talis
Plus Wonen
De Bastide
Iewan ecologisch wonen in zelfbeheer Nijmegen

Verder lezen:

Meedoen of meepraten?